Norsk
Amerikanske dollar (USD)
Bestill på nettet eller ring: (800) 745-9784

Avtalevilkår

1. Servicebeskrivelse

Begreper som brukes i denne avtalen

Begrepene "vi", "oss", "vår" og "EUROBOOKINGS" henviser til Eurobookings.com L.P., et Delaware-kommandittselskap og/eller våre datterselskaper og underselskaper, inkludert Travelscape LLC, et Nevada-aksjeselskap ("Travelscape"). Begrepet "du" henviser til kunden som besøker nettstedet og/eller gjør en reservasjon gjennom oss på dette nettstedet eller gjennom våre kundeserviceagenter.

Formålet med dette nettstedet

Dette nettstedet er kun for å hjelpe deg med å samle inn reiseinformasjon, avgjøre tilgjengelighet av reiserelaterte varer og tjenester, gjøre lovlige reservasjoner eller på annen måte utføre transaksjoner med reiseleverandører, og ikke for noen andre formål.

Dette nettstedet tilbys til deg under forutsetning av at du aksepterer, uten endringer, alle vilkårene, betingelsene og merknadene som er uttrykt nedenfor (samlet kalt "Avtalen"). Du aksepterer å være bundet av denne avtalen hvis du besøker eller bruker dette nettstedet på noen måte. I den utstrekning du bestiller reiserelaterte produkter eller tjenester på dette nettstedet gjennom kundesenteragenter, aksepterer du at denne Avtalen skal gjelde for alle slike transaksjoner. Les denne Avtalen nøye. Du kan ikke bruke dette nettstedet hvis du ikke aksepterer alle disse vilkårene og betingelsene.

Kom tilbake til denne siden med jevne mellomrom for å lese gjennom den mest oppdaterte versjonen av Avtalen. Vi forbeholder oss retten til når som helst, etter egen vurdering, å endre eller på annen måte modifisere Avtalen uten varsel, og din fortsatte bruk av dette nettstedet angir aksept av den oppdaterte eller modifiserte Avtalen.

BRUK AV NETTSTEDET

Som et vilkår for å kunne bruke dette nettstedet garanterer du at (i) du er minst 18 år gammel; (ii) du har juridisk rett til å inngå juridisk bindende avtaler; (iii) du vil bruke bruke dette nettstedet i samsvar med denne Avtalen; (iv) du vil kun bruke dette nettstedet til å gjøre lovlige reservasjoner for deg eller for en annen person du har juridisk rett til handle på vegne av; (v) du vil informere slike personer om vilkårene og betingelsene som gjelder for reservasjonene du har gjort på deres vegne, inkludert alle regler og restriksjoner som gjelder dertil; og (vi) all informasjon som du gir på dette nettstedet, er sannferdig, nøyaktig, aktuell og fullstendig. Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å nekte enhver tilgang til dette nettstedet og tjenestene vi tilbyr, når som helst og av hvilken som helst grunn, inkludert, men ikke begrenset til, brudd på denne Avtalen.

FORBUDTE AKTIVITETER

Innholdet og informasjonen på dette nettstedet (inkludert, men ikke begrenset til, pris og tilgjengelighet av reisetjenester), samt infrastrukturen som benyttes for å levere slikt innhold og slik informasjon, eies av oss eller våre leverandører. Selv om du kan lage begrensede kopier av din reiserute (og relaterte dokumenter) for reiser eller tjenester som bestilles gjennom dette nettstedet, aksepterer du at du ikke på annen måte kan modifisere, kopiere, distribuere, overføre, vise, utføre, reprodusere, publisere, lisensiere, lage avledet arbeid fra, overføre eller selge eller videreselge noe informasjon, programvare, produkter eller tjenester som er innhentet fra eller gjennom dette nettstedet. I tillegg aksepterer du at du ikke kan:

  1. bruke dette nettstedet eller dets innhold til noe kommersielt formål;
  2. gjøre spekulative, falske eller straffbare reservasjoner eller reservasjoner i forventning om behov;
  3. åpne, overvåke eller kopiere innhold eller informasjon fra dette nettstedet ved bruk av roboter, "spidere", "scrapere" eller andre automatiserte metoder eller manuelle prosesser, for noe formål, uten uttrykkelig skriftlig tillatelse;
  4. overtre restriksjonene i noen robot-eksklusjonsoverskrifter på dette nettstedet eller forbigå eller omgå andre tiltak som er iverksatt for å hindre eller begrense tilgang til dette nettstedet;
  5. gjøre noe som påtvinger, eller kan påtvinge, etter vår vurdering, en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på vår infrastruktur;
  6. "dyp-lenke" til noen del av dette nettstedet (inkludert, uten begrensning, kjøpsbanen for reisetjenester) for noen formål uten uttrykkelig skriftlig tillatelse; eller
  7. "innramme", "avspeile" eller på annen måte innlemme noen del av dette nettstedet i et annet nettsted uten skriftlig forhåndstillatelse fra oss.

REGLER OG RESTRIKSJONER FRA LEVERANDØRER

Tilleggsvilkår og -betingelser gjelder for reservasjoner og bestillinger av reiserelaterte varer og tjenester som du velger. Les disse tilleggsvilkårene og -betingelsene nøye. Du aksepterer å overholde vilkår og betingelser for kjøp som pålegges av hvilken som helst leverandør som du velger å handle med, inkludert, men ikke begrenset til, betaling av alle beløp når de forfaller og overholdelse av leverandørens regler og begrensninger med hensyn til tilgjengelighet og bruk av priser, produkter eller tjenester.

Du erkjenner at enkelte leverandører som tilbyr visse tjenester og/eller aktiviteter, kan pålegge deg å signere sin erklæring om ansvarsfraskrivelse før du deltar i tjenesten og/eller aktiviteten de tilbyr. Du forstår at alle brudd på slike leverandørers regler og restriksjoner kan føre til annullering av reservasjon(er), at du blir nektet tilgang til det aktuelle reiseproduktet eller tjenestene, at du taper eventuelle penger som er betalt for slike reservasjoner, og/eller at du belastes for alle kostnader vi pådrar oss som et resultat av en slik overtredelse.

Hotellreservasjoner med spesialpriser og flyreiseprodukter med spesialpriser for reiser innenfor EU, leveres av Travelscape.

PERSONVERNPOLICY

Klikk her for å lese vår gjeldende personvernpolicy, som også styrer din bruk av dette nettstedet, for å forstå vår praksis: Personvernpolicy.

PRISER

Du erkjenner at myndighetene i enkelte land kan pålegge visse tilleggsavgifter (turistskatt osv.) som må betales lokalt. Du er selv ansvarlig for å betale slike tilleggsavgifter.

Hotelleverandørene fakturerer oss, inkludert eventuelle avgifter. Hotelleverandørene remitterer de aktuelle avgiftene til de aktuelle avgiftsjurisdiksjonene. Restavgiftsbeløpene vi belaster deg i forbindelse med forhåndsbetalte hotelltransaksjoner, representerer de beregnede transaksjonsavgiftene (som salg og bruk, belegg, romavgift, avgift til det offentlige, merverdiavgift osv.) som vi betaler til hotelleverandøren i forbindelse med dine hotellreservasjoner. De representerer ikke en samling avgifter fra deg som vi skal remittere til de aktuelle avgiftsmyndighetene. De faktiske avgiftsbeløpene som Travelscape betaler til hotelleverandører, kan være forskjellig fra restavgiftsbeløpene, avhengig av takster, skattbarhet osv. som gjelder på tidspunktet våre kunder faktisk bruker hotellet.

EUROBOOKINGS virker ikke som fellesleverandør sammen med leverandøren som vi bestiller eller reserverer våre kunders reisearrangementer fra. Skattbarhet og riktig avgiftstakst varierer i stor grad fra sted til sted.

FORHÅNDSBETALTE HOTELLRESERVASJONER

EUROBOOKINGSs tilsluttede selskap Travelscape forhåndsforhandler visse rompriser med hoteller. Du autoriserer EUROBOOKINGS til å gjøre reservasjoner til den totale reservasjonsprisen, som inkluderer romprisen som vises på nettstedet, pluss restavgifter og honorarer. Du aksepterer at Travelscape belaster kredittkortet ditt med den totale reservasjonsprisen.

Du kan avbestille eller endre den forhåndsbetalte hotellreservasjonen, men du vil bli belastet med avbestillings- eller endringsgebyr i henhold til reglene og restriksjonene for hotellreservasjonen. Hvis du ikke avbestiller eller endrer reservasjonen før avbestillingsperioden som gjelder for hotellet du har reservert på, som varierer fra hotell til hotell (vanligvis 24 til 72 timer før ankomstdato), vil du bli belastet med gjeldende overnattingspriser, restavgifter og honorarer. Hvis du ikke ankommer til den første natten reservasjonen gjelder for, og planlegger å sjekke inn for de påfølgende nettene i reservasjonen, må du bekrefte reservasjonsendringene med oss senest datoen for den første natten i reservasjonen for å hindre at reservasjonen kanselleres. Du må sende refusjonsforespørsler for manglende oppmøte eller tidlig utsjekking innen 60 dager etter utsjekking.

Du aksepterer å betale alle avbestillings- eller endringsgebyrer du pådrar deg. I noen få tilfeller kan ikke reservasjoner endres eller avbestilles etter at de er gjort, som angitt i reglene og restriksjonene for hotellreservasjonen. Du aksepterer å følge de pålagte vilkårene og betingelsene med hensyn til forhåndsbetalte hotellreservasjoner.

REISEMÅL

Nesten alle reiser, inkludert reiser til internasjonale reisemål, fullføres uten uhell, men reiser til visse reisemål kan innebære større risiko enn andre. Vi oppfordrer passasjerer til å sette seg inn i reiseforbud, advarsler, kunngjøringer og råd som gis av myndighetene i deres land, før bestilling av reiser, spesielt ved reiser til internasjonale reisemål.

SELV OM VI TILBYR FOR SALG REISER TIL BESTEMTE REISEMÅL, FREMSTILLER ELLER GARANTERER VI IKKE AT REISER TIL SLIKE REISEMÅL ER TILRÅDELIG ELLER UTEN RISIKO, OG VI SKAL IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR SKADER ELLER TAP SOM SKYLDES REISER TIL SLIKE REISEMÅL.

ANSVARSFRASKRIVELSE

INFORMASJONEN, PROGRAMVAREN, PRODUKTENE OG TJENESTENE SOM PUBLISERES PÅ DETTE NETTSTEDET, KAN INNEHOLDE UNØYAKTIGHETER ELLER FEIL, INKLUDERT FEIL PRISER. NÆRMERE BESTEMT GARANTERER IKKE EUROBOOKINGS OG DETS DATTERSELSKAPER OG TILKNYTTEDE SELSKAPER ("EUROBOOKINGS-GRUPPEN MED SELSKAPER") OG TILSLUTTEDE, FELLES-MERKEDE OG/ELLER LENKEDE NETTSIDEPARTNERE SOM VI PROMOTERER REISEPRODUKTER OG -TJENESTER GJENNOM (SAMLET KALT "EUROBOOKINGS-TILKNYTTEDE SELSKAPER") FOR NØYAKTIGHETEN TIL, OG FRASKRIVER SEG ALT ANSVAR FOR, EVENTUELLE FEIL ELLER ANDRE UNØYAKTIGHETER RELATERT TIL INFORMASJON OM OG BESKRIVELSE AV HOTELL, FLYREISE, BIL OG ANDRE REISEPRODUKTER SOM VISES PÅ DETTE NETTSTEDET (INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, PRISER, FOTOGRAFIER, LISTER OVER HOTELLBEKVEMMELIGHETER, GENERELLE PRODUKTBESKRIVELSER OSV.), SOM I STOR GRAD ER FREMSKAFFET AV DE RESPEKTIVE LEVERANDØRENE. I TILLEGG VIL VI UTTRYKKELIG FORBEHOLDE OSS RETTEN TIL Å KORRIGERE EVENTUELLE PRISFEIL PÅ NETTSTEDET OG/ELLER I VENTENDE RESERVASJONER SOM ER FORETATT MED EN FEIL PRIS. I SLIKE TILFELLER VIL VI, HVIS TILGJENGELIG, GI DEG MULIGHET TIL Å OPPRETTHOLDE DIN VENTENDE RESERVASJON TIL RIKTIG PRIS, ELLER AVBESTILLE RESERVASJONEN UTEN NOEN GEBYRER.

HOTELLVURDERINGER SOM VISES PÅ DETTE NETTSTEDET, ER KUN MENT SOM GENERELLE RETNINGSLINJER, OG EUROBOOKINGS-GRUPPEN MED SELSKAPER OG EUROBOOKINGS-TILKNYTTEDE SELSKAPER GARANTERER IKKE FORNØYAKTIGHETEN I SLIKE VURDERINGER. EUROBOOKINGS-GRUPPEN MED SELSKAPER, EUROBOOKINGS-TILKNYTTEDE SELSKAPER OG DERES LEVERANDØRER GIR INGEN GARANTI OM TILGJENGELIGHETEN AV SPESIFIKKE PRODUKTER OG TJENESTER. EUROBOOKINGS-GRUPPEN MED SELSKAPER, EUROBOOKINGS-TILKNYTTEDE SELSKAPER OG DERES LEVERANDØRER KAN NÅR SOM HELST GJØRE FORBEDRINGER OG/ELLER ENDRINGER PÅ DETTE NETTSTEDET.

EUROBOOKINGS-GRUPPEN MED SELSKAPER, EUROBOOKINGS-TILKNYTTEDE SELSKAPER OG DERES LEVERANDØRER GIR INGEN GARANTI OM AT INFORMASJONEN, PROGRAMVAREN, PRODUKTENE OG TJENESTENE PÅ DETTE NETTSTEDET ER EGNET FOR SPESIELLE FORMÅL, OG DET AT PRODUKTER ELLER TJENESTER INKLUDERES ELLER TILBYS PÅ DETTE NETTSTEDET, INNEBÆRER KKE AT EUROBOOKINGS-GRUPPEN MED SELSKAPER ELLER EUROBOOKINGS-TILKNYTTEDE SELSKAPER STØTTER ELLER ANBEFALER SLIKE PRODUKTER ELLER TJENESTER. ALL SLIK INFORMASJON, PROGRAMVARE, PRODUKTER OG TJENESTER LEVERES "SOM DE ER" UTEN NOEN FORM FOR GARANTI. EUROBOOKINGS-GRUPPEN MED SELSKAPER, EUROBOOKINGS-TILKNYTTEDE SELSKAPER OG DERES LEVERANDØRER FRASKRIVER SEG ALLE GARANTIER OG FORUTSETNINGER OM AT DETTE NETTSTEDET, DETS SERVERE ELLER ALL E-POST SOM SENDES FRA EUROBOOKINGS-GRUPPEN MED SELSKAPER, EUROBOOKINGS-TILKNYTTEDE SELSKAPER OG/ELLER DERES LEVERANDØRER, ER UTEN VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. EUROBOOKINGS-GRUPPEN MED SELSKAPER, EUROBOOKINGS-TILKNYTTEDE SELSKAPER OG DERES LEVERANDØRER FRASKRIVER SEG HERVED ALLE GARANTIER OG FORUTSETNINGER MED HENSYN TIL DENNE INFORMASJONEN, PROGRAMVAREN, PRODUKTENE OG TJENESTENE, INKLUDERT ALLE IMPLISITTE GARANTIER OG FORUTSETNINGER OM SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, RETT OG UKRENKELIGHET.

FLYSELSKAPER, HOTELLER OG ANDRE LEVERANDØRER SOM LEVERER REISER ELLER ANDRE TJENESTER PÅ DETTE NETTSTEDET, ER UAVHENGIGE KONTRAKTØRER OG IKKE AGENTER FOR ELLER ANSATTE I EUROBOOKINGS-GRUPPEN MED SELSKAPER ELLER EUROBOOKINGS-TILKNYTTEDE SELSKAPER, OG EUROBOOKINGS-GRUPPEN MED SELSKAPER OG EUROBOOKINGS-TILKNYTTEDE SELSKAPER SKAL IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR HANDLINGER, FEIL, UTELATELSER, FREMSTILLINGER, GARANTIER, MISLIGHOLDELSE ELLER UAKTSOMHET FRA SLIKE LEVERANDØRER ELLER FOR PERSONSKADER, DØD, SKADE PÅ EIENDOM ELLER ANDRE SKADER ELLER UTGIFTER SOM ER ET RESULTAT AV SLIKT. EUROBOOKINGS-GRUPPEN MED SELSKAPER OG EUROBOOKINGS-TILKNYTTEDE SELSKAPER HAR IKKE NOE ANSVAR OG VIL IKKE REFUNDERE NOE HVIS DET SKULLE OPPSTÅ FORSINKELSER, KANSELLERINGER, OVERBOOKING, STREIK, FORCE MAJEURE ELLER ANDRE HENDELSER UTENFOR DERES DIREKTE KONTROLL, OG DE HAR IKKE NOE ANSVAR FOR TILLEGGSKOSTNADER, UTELATELSER, FORSINKELSER, OMRUTING ELLER HANDLINGER FRA STYRESMAKTER ELLER MYNDIGHETER.

IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET SKAL EUROBOOKINGS-GRUPPEN MED SELSKAPER, EUROBOOKINGS-TILKNYTTEDE SELSKAPER OG/ELLER DERES LEVERANDØRER HOLDES ANSVARLIG FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE, STRAFFENDE, TILFELDIGE, SPESIELLE ELLER KONSEKVENSMESSIGE TAP ELLER SKADER SOM ER ET RESULTAT AV, ELLER PÅ NOEN MÅTE KNYTTET TIL, DIN TILGANG TIL, VISNING AV ELLER BRUK AV DETTE NETTSTEDET ELLER FORSINKELSE ELLER MANGLENDE MULIGHET TIL Å KOBLE TIL, VISE ELLER BRUKE DETTE NETTSTEDET (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DIN TILLIT TIL UTTALELSER SOM VISES PÅ DETTE NETTSTEDET; EVENTUELLE DATAMASKINVIRUS, INFORMASJON, PROGRAMVARE, LENKEDE NETTSTEDER, PRODUKTER OG TJENESTER SOM ANSKAFFES GJENNOM DETTE NETTSTEDET; ELLER PÅ ANNEN MÅTE OPPSTÅR PÅ GRUNN AV TILGANG TIL, VISNING AV ELLER BRUK AV DETTE NETTSTEDET), UANSETT OM DET ER BASERT PÅ EN TEORI OM FORSØMMELSE, KONTRAKT, FORVOLDT SKADE, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANNET, OG SELV OM EUROBOOKINGS-GRUPPEN MED SELSKAPER, EUROBOOKINGS-TILKNYTTEDE SELSKAPER OG/ELLER DERES LEVERANDØRER VAR UNDERRETTET OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.

Hvis, til tross for begrensningen ovenfor, EUROBOOKINGS-gruppen med selskaper, EUROBOOKINGS-tilknyttede selskaper eller deres leverandører blir funnet ansvarlig for tap eller skade som oppstår på grunn av, eller som på noen måte er knyttet til, noen av tilfellene som er nevnt ovenfor, skal ikke erstatningsansvaret til EUROBOOKINGS-gruppen med selskaper, EUROBOOKINGS-tilknyttede selskaper og/eller deres leverandører under noen omstendighet samlet overstige det som er størst av (a) tjenesteavgiftene du betalte til EUROBOOKINGS eller EUROBOOKINGS-gruppen med selskaper i forbindelse med slik(e) transaksjon(er) på dette nettstedet, eller (b) ett hundre dollar (USD 100,00) eller tilsvarende i lokal valuta.

Ansvarsbegrensningen reflekterer risikofordelingen mellom partene. Begrensningene som er spesifisert i dette avsnittet, skal overleve og gjelde selv om et eventuelt begrenset rettsmiddel som er angitt i disse vilkårene, anses ikke å oppfylle sitt grunnleggende formål. Ansvarsbegrensningene som er angitt i disse vilkårene, gjelder til fordel for EUROBOOKINGS-gruppen med selskaper, EUROBOOKINGS-tilknyttede selskaper og/eller deres leverandører.

SKADESLØSHOLDELSE

Du godtar å forsvare og sikre EUROBOOKINGS-gruppen med selskaper, EUROBOOKINGS-tilknyttede selskaper og/eller deres leverandører og alle deres ledere, direktører, ansatte og agenter mot alle fordringer, saksgrunnlag, krav, inkassokrav, tap, skader, bøter, straffer eller andre kostnader eller utgifter, inkludert, men ikke begrenset til, rimelige juridiske eller regnskapsmessige godgjørelser, som fremsettes av tredjepart som et resultat av:

  1. din misligholdelse av denne Avtalen eller dokumentene det henvises til her;
  2. din ovetredelse av lover eller trdjeparts rettigheter; eller
  3. din bruk av dette nettstedet.

LENKER TIL TREDJEPARTS NETTSTEDER

Dette nettstedet kan inneholde hyperlenker til nettsteder som drives av andre parter enn EUROBOOKINGS-gruppen med selskaper. Slike hyperlenker er ment kun for referanse. Vi kontrollerer ikke slike nettsteder og er ikke ansvarlig for innhold, personvern eller annnen praksis på slike nettsteder. Videre er det ditt ansvar å ta forholdsregler for å sikre at lenker du velger eller programvare du laster ned (fra dette nettstedet eller andre nettsteder), er uten virus, ormer, trojanske hester, defekter eller andre ting av destruktiv natur. Det at vi inkluderer hyperlenker til slike nettsteder innebærer ikke noen godkjennelse av materialet på slike nettsteder eller noen tilknytning til operatørene av slike nettsteder.

PROGRAMVARE SOM ER TILGJENGELIG PÅ DETTE NETTSTEDET

All programvare som gjøres tilgjengelig for nedlasting fra dette nettstedet ("Programvare"), er opphavsrettslig beskyttet arbeid fra EUROBOOKINGS-gruppen med selskaper og/eller våre leverandører. Din bruk av slik Programvare er underlagt vilkårene i lisensavtalen for sluttbrukere, hvis det finnes en, som følger med eller er inkludert i Programvaren ("Lisensavtale"). Du kan ikke installere eller bruke noe Programvare som har en vedlagt eller inkludert Lisensavtale hvis du ikke først godtar vilkårene i Lisensavtalen. For Programvare som er tilgjengelig for nedlasting på dette nettstedet, og som ikke følges av en Lisensavtale, tildeler vi med dette deg, brukeren, en begrenset, personlig og ikke overførbar lisens til å bruke Programvaren til å vise og på annen måte bruke dette nettstedet i samsvar med disse vilkårene og betingelsene og ikke til noe annet formål.

Vær oppmerksom på at all Programvare, inkludert, uten begrensning, all HTML-kode og alle Active X-kontroller på dette nettstedet, eies av EUROBOOKINGS-gruppen med selskaper og/eller våre leverandører, og er beskyttet av lov om opphavsrett og internasjonale overenskomster. All reproduksjon eller redistribusjon av Programvare er uttrykkelig forbudt og kan føre til sivile og strafferettslige søksmål. Overtredelser vil straffeforfulgt så langt det er mulig.

UTEN BEGRENSNING AV DET FOREGÅENDE ER KOPIERING ELLER REPRODUKSJON AV PROGRAMVAREN TIL EN ANNEN SERVER ELLER PLASSERING FOR VIDERE REPRODUKSJON ELLER REDISTRIBUSJON, STRENGT FORBUDT. PROGRAMVAREN HAR BARE GARANTI, HVIS DEN I DET HELE TATT HAR DET, I HENHOLD TIL VILKÅRENE I LISENSAVTALEN.

VALUTAOMREGNER

Valutakurser baseres på offentlig tilgjengelige kilder, og bør bare brukes som veiledende. Kursene er ikke kontrollert for nøyaktighet, og faktiske kurser kan variere. Valutapriser oppdateres ikke hver dag. Vi anbefaler at du sjekker datoen på valutaomregningsfunksjonen for å finne ut når den valutaen sist ble oppdatert. Informasjonen som gis av dette programmet, anses for å være nøyaktig, men EUROBOOKINGS-gruppen med selskaper og/eller våre leverandører garanterer ikke for denne nøyaktigheten. Når du bruker denne informasjonen til finansielle formål, anbefaler vi at du konsulterer kvalifiserte fagpersoner for å kontrollere nøyaktigheten av valutakursene. Vi godkjenner ikke bruk av denne informasjonen til noen andre formål enn privat bruk, og det er strengt forbudt å videreselge, redistribuere og bruke denne informasjonen til kommersielle formål.

MERKNADER OM OPPHAVSRETT OG VAREMERKER

Alt innhold på dette nettstedet er: ©2011 EUROBOOKINGS.com L.P. Med enerett. EUROBOOKINGS.com L.P. er ikke ansvarlig for innhold på nettsteder som drives av andre enn EUROBOOKINGS.com L.P. "EUROBOOKINGS", er et registrert varemerke for EUROBOOKINGS.com L.P. eller andre selskaper i EUROBOOKINGS-gruppen i USA og/eller andre land. Andre logoer og produkt- og firmanavn som nevnes her, kan være varemerker for sine respektive eiere.

GENERELT

Dette nettstedet drives av en amerikansk enhet, og denne Avtalen er underlagt lovene i staten Washington, USA. Du samtykker herved til eksklusiv jurisdiksjon fra rettskretser i King County, Washington, USA, i alle uoverensstemmelser som måtte oppstå fra eller i forbindelse med bruken av dette nettstedet. Bruk av dette nettstedet i rettskretser som ikke tillater iverksettelse av alle bestemmelsene i disse vilkårene og betingelsene, godkjennes ikke, inkludert, uten begrensning, denne paragrafen.

Du samtykker i at denne Avtalen eller bruk av dette nettstedet ikke innebærer noe samarbeid, partnerskap eller ansettelsesforhold mellom deg og noen av EUROBOOKINGS-gruppen med selskaper.

Vår håndhevelse av denne Avtalen er underlagt eksisterende lover og juridiske prosesser, og ikke noe i denne Avtalen begrenser vår rett til å overholde rettslige anmodninger eller andre regjerings- eller juridiske anmodninger eller krav relatert til din bruk av dette nettstedet eller informasjon gitt eller samlet inn av oss med hensyn til slik bruk. I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning samtykker du i at et krav eller saksgrunnlag som oppstår fra eller i forbindelse med din tilgang til eller bruk av dette nettstedet, skal frafalles ugjenkallelig hvis det ikke fremsettes innen to (2) år fra datoen et slikt krav eller grunnlag oppstod eller ble akkumulert.

Hvis en del av denne Avtalen blir ansett som ugyldig, ulovlig eller ikke gjennomførbar, skal gyldigheten, lovligheten og gjennomførbarheten til de gjenværende bestemmelsene ikke påvirkes eller svekkes. Hvis vi på et tidspunkt ikke håndhever eller forsinker håndheving av en bestemmelse i denne Avtalen, frafaller ikke vår rett til senere å håndheve den samme eller andre bestemmelser.

Denne Avtalen (og alle andre vilkår og betingelser det henvises til her), utgjør den fullstendige avtalen mellom deg og oss med hensyn til dette nettstedet, og den gjelder foran alle tidligere eller midlertidige kommunikasjoner og forslag, elektronisk, muntlig eller skriftlig, mellom deg og oss med hensyn til dette nettstedet. En trykt versjon av denne Avtalen og av eventuelle merknader som er gitt i elektronisk form, skal være tillatt i rettslige eller administrative prosesser som er basert på eller relatert til denne Avtalen, i samme grad og underlagt de samme betingelser som andre forretningsdokumenter og fortegnelser som opprinnelig ble generert og vedlikeholdt i trykt form.

Fiktive navn på selskaper, produkter, personer, karakterer og/eller data som nevnes på dette nettstedet, representerer ikke noen virkelige individer, selskaper, produkter eller hendelser.

Alle rettigheter som ikke uttrykkelig tildeles her, er forbeholdt.

Revidert 15 desember 2013
©2013 EUROBOOKINGS.COM L.P. Med enerett.


  

Alle språk:Hotel reservations | Hotelreservierungen | Réservations d'Hôtels | Prenotazioni Alberghiere | Reservas de Hoteles | Reservas de Hotéis | Hotelreserveringen | Reserves d'hotel | Ξενοδοχειακές Κρατήσεις | Rezerwacje hotelu | Бронирование отелей | Rezervace hotelu | ホテル予約 | 酒店预订 | Hotellbokningar | Hotellreservasjoner | Hotelin varaukset | Otel rezervasyonları | Hotelreservationer | Rezervări | Хотелски резервации | Hotel foglalások

Copyright © 2001 - 2024 Eurobookings. Alle rettigheter forbeholdt.

Flere eurobookings for deg

Hold deg oppdatert om nyheter og spesialtilbud!