Nederlands
U.S. dollar (USD)
Boek online of bel: (800) 745-9784

Algemene Voorwaarden

1. Dienstomschrijving

Gebruikte begrippen in deze Overeenkomst

De begrippen "wij", "ons", "onze" en "EUROBOOKINGS" verwijzen naar Eurobookings.com L.P., een NV volgens de wetten in Delaware en/of onze dochterondernemingen en aangesloten bedrijven, inclusief Travelscape LLC, een BV volgens de wetten in Nevada ("Travelscape"). Het begrip "u" verwijst naar de klant die de website bezoekt en/of via ons een reservering boekt op deze website, of via onze medewerkers van de klantenservice.

Doel van deze website

Deze website wordt alleen geleverd om u te helpen bij het verzamelen van reisinformatie, de beschikbaarheid van aan reizen gerelateerde goederen en services te bepalen, legitieme reserveringen te maken of op een andere manier zaken te doen met reisaanbieders, en niet voor andere doelen.

Deze website wordt u geboden op voorwaarde van uw aanvaarding zonder wijziging van alle algemene voorwaarden en mededelingen die hieronder zijn vermeld (collectief de "Overeenkomst"). Door deze website op deze manier op te roepen of te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent aan deze Overeenkomst. In zoverre u producten of diensten op deze website die met reizen te maken hebben boekt via medewerkers van een callcenter, gaat u ermee akkoord dat deze Overeenkomst van toepassing is op al dergelijke transacties. Lees de Overeenkomst aandachtig door. Als u niet akkoord gaat met al deze algemene voorwaarden, bezoek deze website dan niet.

Zorg ervoor dat u periodiek naar deze pagina terugkeert om de meest recente versie van de Overeenkomst te lezen. Wij behouden ons het recht voor, de Overeenkomst te allen tijde, naar ons eigen inzicht en zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen of anderszins aan te passen, en uw voortgezet gebruik van de website houdt in dat u akkoord gaat met de bijgewerkte of aangepaste Overeenkomst.

GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Als voorwaarde voor uw gebruik van deze website, garandeert u dat (i) u ten minste 18 jaar oud bent; (ii) u de legale bevoegdheid heeft om een bindende wettelijke verplichting aan te gaan; (iii) u deze website gebruikt in overeenstemming met deze Overeenkomst; (iv) u deze website alleen gebruikt om legitieme reserveringen te maken voor uzelf of een andere persoon voor wie u wettelijk gemachtigd bent om te handelen; (v) u dergelijke andere personen informeert over de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de reserveringen die u namens hen heeft gemaakt, inclusief alle regels en beperkingen die hierop van toepassing zijn; en (vi) alle informatie die u heeft verstrekt op deze website juist, accuraat, bijgewerkt en volledig is. Wij behouden het recht om naar eigen goeddunken personen toegang tot deze website en de door ons aangeboden diensten te weigeren, wanneer dan ook en om welke reden dan ook, inbegrepen (maar niet beperkt tot) wegens overtreding van deze Overeenkomst.

VERBODEN ACTIVITEITEN

De inhoud en informatie op deze website, (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, prijs en beschikbaarheid van reisservices), en ook de infrastructuur die wordt gebruikt om deze inhoud en informatie te verstrekken, is eigendom van ons of onze leveranciers en providers. Hoewel u een beperkt aantal kopieën van uw reisgegevens (en bijbehorende documenten) mag maken voor reizen of diensten die u via deze website hebt geboekt, gaat u ermee akkoord dat u geen informatie, software, producten of diensten die u via deze website hebt verworven mag aanpassen, kopiëren, verspreiden, uitzenden, tonen, uitvoeren, reproduceren, publiceren, in licentie geven of er werk van mag afleiden. Ook stemt u ermee in om niet:

  1. deze website of de inhoud ervan te gebruiken voor een commercieel doel;
  2. speculatieve, onjuiste of frauduleuze reserveringen te maken of reserveringen naar aanleiding van een verwachte vraag;
  3. informatie op deze website te openen, te volgen of te kopiëren met een robot, spider, scraper of andere automatische middelen of een handmatig proces voor welk doel dan ook zonder onze expliciete geschreven toestemming;
  4. de beperkingen te schenden in alle robot exclusion-headers op deze website of andere maatregelen te omzeilen die zijn bedoeld om toegang tot deze website te voorkomen of beperken;
  5. acties te ondernemen die naar eigen goeddunken een onredelijke of onevenredig grote druk op onze infrastructuur legt of kan leggen;
  6. deep-links te maken naar elk gedeelte van deze website (met inbegrip van, zonder beperking, het pad van aankoop voor alle reisservices) voor welke doelen dan ook zonder onze expliciete geschreven toestemming; of
  7. een "frame" of "mirror" te maken van elk gedeelte van deze website of de website op andere wijze op te nemen in een andere website zonder onze vooraf geschreven toestemming.

REGELS EN BEPERKINGEN LEVERANCIER

Aanvullende algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw reservering en de aankoop van aan reizen gerelateerde goederen en services die u selecteert. Lees deze aanvullende algemene voorwaarden zorgvuldig door. U zegt toe dat u zich zult houden aan de algemene koopvoorwaarden die u worden opgelegd door een leverancier met wie u zaken doet, inbegrepen (maar niet beperkt tot) betaling van alle bedragen als deze opeisbaar zijn met inachtneming van de regels en beperkingen van de leverancier met betrekking tot de beschikbaarheid en het gebruik van vervoerskaartjes, producten of diensten.

U erkent dat sommige leveranciers die u bepaalde services en/of activiteiten bieden kunnen vereisen dat u hun vrijwaring van aansprakelijkheid ondertekent voordat u deelneemt aan de service en/of activiteit die zij bieden. U begrijpt dat elke overtreding van de regels en beperkingen van een leverancier kan leiden tot: annulering van uw reservering(en), tot ontzegging van toegang tot de betreffende reisproducten of -diensten, tot verbeurdverklaring van bedragen die u voor (een) dergelijke reservering(en) hebt betaald en tot het ten laste van uw account in rekening brengen van kosten die voor ons zijn ontstaan ten gevolge van de overtreding.

Leveringen van Special Rate Hotel-reserveringen en Special Fare-vliegproducten voor reizen naar bestemmingen binnen de EU worden u aangeboden door Travelscape.

PRIVACYBELEID

Klik hier en lees ons huidige Privacybeleid, dat ook van toepassing is op uw gebruik van deze website, om onze gebruiken te begrijpen.

PRIJZEN

U erkent dat de autoriteiten in bepaalde landen bepaalde aanvullende belastingen kunnen opleggen (toeristenbelasting, etc.) die plaatselijk dienen te worden betaald. U bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van dergelijke aanvullende belastingen.

U accepteert dat, behalve zoals hieronder aangegeven met betrekking tot belastingverplichtingen op onze services in de staat New York en de stad New York, we geen belastingen heffen voor overschrijving naar van toepassing zijnde belastingautoriteiten. De hotelleveranciers factureren aan ons, met inbegrip van, indien van toepassing, belastingbedragen. De hotelleveranciers betalen de betreffende belastingen aan de betreffende belastingjurisdicties. De belastingen die wij u op hoteltransacties in rekening brengen, vertegenwoordigen de geschatte belastingen (bijvoorbeeld verkoop en gebruik, bezetting, kamerbelasting, accijns en btw) die wij aan de hotelleverancier betalen in verband met belastingen op hotelreserveringen. Deze bedragen vertegenwoordigen geen inhouding van belastingen bij u voor ons om de betreffende belastingautoriteiten te betalen. Het feitelijke belastingbedrag dat wij aan de hotelleveranciers betalen, kan afwijken van de belastingtoeslag, afhankelijk van de tarieven, belastbaarheid, etc. die van kracht zijn op het moment waarop het hotel feitelijk wordt gebruikt. Wij behouden onze servicekosten als compensatie voor het regelen van uw reisreservering. Onze servicekosten variëren op basis van het bedrag en het type van de hotelreservering.

EUROBOOKINGS handelt niet als medeverkoper van de leverancier waarbij we de reisarrangementen van onze klanten boeken of reserveren. De belastbaarheid en het betreffende belastingtarief kunnen per locatie sterk variëren.

Voor hotelverblijven in de stad New York worden verkoopbelastingen van de staat New York en bezettingsbelastingen van de stad New York geheven op zowel de huur die het hotel ontvangt voor de kamer en het bedrag dat wij berekenen voor onze services. Voor hotelverblijven in de staat New York maar buiten de stad New York worden verkoopbelastingen van de staat New York geheven op zowel de huur die het hotel ontvangt voor de kamer en het bedrag dat wij berekenen voor onze services. Daarnaast worden voor hotelverblijven in de staat New York belastingkosten geheven om de belastingen op de huur die het hotel ontvangt voor de kamer te dekken. Servicekosten zijn niet van toepassing op hotelkamerverblijven in de staat New York. De certificaten en nummers van de belastingregistratie van de staat New York en de stad New York zijn hieronder gegeven. De staat New York en de stad New York hebben de wetten aangepast om onze services te belasten en vereisen dat u wordt geïnformeerd over deze aanvullende belastingen.

VOORAF BETAALDE HOTELRESERVERINGEN

De zakelijke partner Travelscape bedingt bepaalde kamerprijzen vooraf met hotels. U geeft EUROBOOKINGS toestemming, reserveringen voor de totale reserveringsprijs te boeken, met daarin inbegrepen het kamertarief dat op de website wordt vermeld, plus belastingen en servicekosten. U gaat ermee akkoord dat het volledige reserveringsbedrag door Travelscape op uw creditcard in rekening wordt gebracht.

U kunt uw vooraf betaalde hotelreservering annuleren of wijzigen, maar de annulerings- of wijzigingstoeslag die is aangegeven in de regels en beperkingen voor de hotelreservering wordt aan u in rekening gebracht. Indien u uw reservering niet annuleert of wijzigt vóór de annuleringsvervaldatum die door het betreffende hotel wordt gehanteerd (deze varieert per hotel, maar is meestal 24 tot 72 uur voorafgaand aan de dag van aankomst), moet u een toeslag van toepasselijke overnachtingtarieven, belastingen en servicekosten betalen. Als u voor de eerste nacht van de reservering niet opdaagt en voor daaropvolgende nachten in uw reservering wilt inchecken, dan moet u de reserveringswijzigingen uiterlijk de datum van de eerste nacht van de reservering aan ons doorgeven om te voorkomen dat uw reservering wordt geannuleerd. U moet verzoeken om restitutie wegens het niet komen opdagen of vroeg uitchecken binnen 60 dagen na het uitchecken indienen.

U stemt ermee in dat u betaalt voor eventuele annulerings- of wijzigingstoeslagen die u maakt. In beperkte gevallen kunnen sommige reserveringen niet worden gewijzigd of geannuleerd nadat deze zijn gemaakt, zoals wordt aangegeven in de regels en beperkingen voor de hotelreservering. U gaat ermee akkoord dat u zich moet houden aan de algemene voorwaarden die gelden met betrekking tot vooruitbetaalde hotelreserveringen.

REISBESTEMMINGEN

Alhoewel de meeste reizen, met inbegrip van reizen naar internationale bestemmingen, zonder incidenten worden voltooid, kunnen reizen naar bepaalde bestemmingen een groter risico met zich mee brengen dan reizen naar andere bestemmingen. Wij raden passagiers dringend aan, kennis te nemen van de verboden, waarschuwingen, aankondigingen en adviezen die door hun overheid worden verstrekt, met name bij reizen naar internationale bestemmingen.

DOOR REIZEN TER VERKOOP AAN TE BIEDEN NAAR BEPAALDE BESTEMMINGEN, HOUDEN WE U NIET VOOR OF GARANDEREN WE NIET DAT REIZEN NAAR DERGELIJKE PUNTEN RAADZAAM OF ZONDER RISICO IS, EN NIET ONDERWORPEN IS AAN SCHADE OF VERLIEZEN DIE HET RESULTAAT KUNNEN ZIJN VAN REIZEN NAAR DERGELIJKE BESTEMMINGEN.

VRIJWARING AANSPRAKELIJKHEID

VRIJWARING AANSPRAKELIJKHEID DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN EN SERVICES DIE WORDEN GEPUBLICEERD OP DEZE WEBSITE KUNNEN ONNAUWKEURIGHEDEN OF FOUTEN BEVATTEN, MET INBEGRIP VAN FOUTEN IN PRIJZEN. IN HET BIJZONDER STAAN EUROBOOKINGS EN ZIJN FILIALEN EN ZAKELIJKE PARTNERS (DE "BEDRIJVEN VAN DE EUROBOOKINGS-GROEP") EN DE AANGESLOTEN, CO-BRANDED EN/OF VERBONDEN WEBSITEPARTNERS VIA WIE WIJ REISPRODUCTEN EN -DIENSTEN AANBIEDEN (SAMEN DE "EUROBOOKINGS DOCHTERONDERNEMINGEN") NIET IN VOOR DE NAUWKEURIGHEID VAN, EN WIJZEN ELKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR FOUTEN OF ANDERE ONNAUWKEURIGHEDEN MET BETREKKING TOT DE INFORMATIE OVER EN BESCHRIJVING VAN HET HOTEL, VLIEG-, CRUISE-, AUTO- EN ANDERE REISPRODUCTEN DIE OP DEZE WEBSITE WORDEN GETOOND (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, DE PRIJSOPGAVE, FOTO'S, LIJST VAN HOTELVOORZIENINGEN, ALGEMENE PRODUCTBESCHRIJVINGEN, ETC.) VAN DE HAND, VEEL VAN WELKE INFORMATIE WORDT GELEVERD DOOR DE BETREFFENDE LEVERANCIERS. BOVENDIEN BEHOUDEN WIJ ONS NADRUKKELIJK HET RECHT VOOR OM EVENTUELE FOUTEN TE CORRIGEREN DIE VOORKOMEN IN DE PRIJSOPGAVE OP ONZE WEBSITE EN/OF DIE RESERVERINGEN BETREFFEN DIE VOLGENS EEN ONJUISTE PRIJS ZIJN GEMAAKT. IN EEN DERGELIJK GEVAL ZULLEN WIJ U, INDIEN VAN TOEPASSING, DE GELEGENHEID BIEDEN OM UW WACHTENDE RESERVERING TE BEHOUDEN TEGEN DE JUISTE PRIJS OF ZULLEN WE UW RESERVERING KOSTELOOS ANNULEREN.

HOTELBEOORDELINGEN DIE WORDEN WEERGEGEVEN OP DEZE WEBSITE ZIJN ALLEEN BEDOELD ALS ALGEMENE RICHTLIJNEN, EN DE BEDRIJVEN IN DE EUROBOOKINGS-GROEP EN DE EUROBOOKINGS DOCHTERONDERNEMINGEN KUNNEN DE NAUWKEURIGHEID VAN DE BEOORDELINGEN NIET GARANDEREN. DE BEDRIJVEN VAN DE EUROBOOKINGS-GROEP, DE EUROBOOKINGS DOCHTERONDERNEMINGEN EN HUN BETREFFENDE LEVERANCIERS VERSTREKKEN GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT DE BESCHIKBAARHEID VAN SPECIFIEKE PRODUCTEN EN DIENSTEN. DE BEDRIJVEN IN DE EUROBOOKINGS-GROEP, DE EUROBOOKINGS DOCHTERONDERNEMINGEN EN HUN BETREFFENDE LEVERANCIERS KUNNEN TE ALLEN TIJDE VERBETERINGEN EN/OF WIJZIGINGEN AAN DEZE WEBSITE AANBRENGEN.

DE BEDRIJVEN IN DE EUROBOOKINGS-GROEP, DE EUROBOOKINGS DOCHTERONDERNEMINGEN EN HUN BETREFFENDE LEVERANCIERS GEVEN GEEN VERKLARINGEN OVER DE GESCHIKTHEID VAN DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN EN SERVICES OP DEZE WEBSITE VOOR WELK DOEL DAN OOK, EN HET WEERGEVEN VAN OF AANBIEDEN VAN PRODUCTEN OF SERVICES OP DEZE WEBSITE SCHEPT GEEN GOEDKEURING OF AANBEVELING VAN DERGELIJKE PRODUCTEN OF SERVICES DOOR DE BEDRIJVEN IN DE EUROBOOKINGS-GROEP OF DE EUROBOOKINGS DOCHTERONDERNEMINGEN. AL DERGELIJKE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN EN DIENSTEN WORDEN "ZOALS ZE ZIJN" VERMELD ZONDER WELKE GARANTIE DAN OOK. DE BEDRIJVEN IN DE EUROBOOKINGS-GROEP, DE EUROBOOKINGS DOCHTERONDERNEMINGEN EN HUN BETREFFENDE LEVERANCIERS WIJZEN ALLE GARANTIES EN CONDITIES VAN DE HAND DAT DEZE WEBSITE, ZIJN SERVERS OF E-MAILS DIE WORDEN VERZONDEN DOOR DE BEDRIJVEN IN DE EUROBOOKINGS-GROEP, DE EUROBOOKINGS DOCHTERONDERNEMINGEN EN/OF HUN BETREFFENDE LEVERANCIERS VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE ONDERDELEN. DE BEDRIJVEN IN DE EUROBOOKINGS-GROEP, DE EUROBOOKINGS DOCHTERONDERNEMINGEN EN HUN BETREFFENDE LEVERANCIERS WIJZEN HIERBIJ ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DEZE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN EN DIENSTEN, INCLUSIEF ALLE VERONDERSTELDE GARANTIES EN VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-INBREUK VAN DE HAND.

DE LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJEN, HOTELS EN ANDERE LEVERANCIERS DIE REISSERVICES OF ANDERE SERVICES BIEDEN OP DEZE WEBSITE ZIJN ONAFHANKELIJKE AANNEMERS EN NIET AGENTEN OF WERKNEMERS VAN DE BEDRIJVEN IN DE EUROBOOKINGS-GROEP OF DE EUROBOOKINGS DOCHTERONDERNEMINGEN, EN DE BEDRIJVEN IN DE EUROBOOKINGS-GROEP EN DE EUROBOOKINGS DOCHTERONDERNEMINGEN ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR DE HANDELINGEN, FOUTEN, OMISSIES, VERKLARINGEN, GARANTIES, INBREUKEN OF NALATIGHEID VAN DERGELIJKE LEVERANCIERS OF VOOR PERSOONLIJK LETSEL, DOOD, SCHADE AAN EIGENDOMMEN OF ANDERE SCHADE OF ONKOSTEN DIE HIER HET RESULTAAT VAN ZIJN. DE BEDRIJVEN IN DE EUROBOOKINGS-GROEP EN DE EUROBOOKINGS DOCHTERONDERNEMINGEN ZIJN NIET AANSPRAKELIJK EN ZULLEN GEEN RESTITUTIE BETALEN BIJ VERTRAGING, ANNULERING, TE VOL BOEKEN, STAKINGEN, OVERMACHT OF ANDERE OORZAKEN BUITEN HUN RECHTSTREEKSE INVLOED, EN ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR EXTRA ONKOSTEN, WEGLATINGEN, VERTRAGINGEN, ROUTEWIJZIGINGEN OF HANDELINGEN DOOR EEN OVERHEID OF AUTORITEIT.

DE BEDRIJVEN IN DE EUROBOOKINGS-GROEP, DE EUROBOOKINGS DOCHTERONDERNEMINGEN EN/OF HUN RESPECTIEVE LEVERANCIERS ZULLEN GEENSZINS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DIRECTE, INDIRECTE, STRAFFENDE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF ZWAARWEGENDE VERLIEZEN OF SCHADE DIE OPTREEDT NA OF OP ENIGE WIJZE IN VERBAND STAAT MET, UW TOEGANG TOT, WEERGAVE VAN OF GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF MET DE VERTRAGING OF HET ONVERMOGEN TOT TOEGANG TOT, WEERGAVE VAN OF GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, UW VERTROUWEN IN MENINGEN DIE WORDEN WEERGEGEVEN OP DEZE WEBSITE; COMPUTERVIRUSSEN, INFORMATIE, GELINKTE WEBSITES, PRODUCTEN EN SERVICES DIE WORDEN VERKREGEN VIA DEZE WEBSITE; OF ANDERSZINS HET RESULTAAT VAN DE TOEGANG TOT, WEERGAVE VAN OF GEBRUIK OF DEZE WEBSITE). DIT KAN GEBASEERD ZIJN OP EEN THEORIE VAN NALATIGHEID, CONTRACT, BENADELING, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, OF ANDERSZINS, EN ZELFS ALS DE BEDRIJVEN VAN DE EUROBOOKINGS-GROEP, DE EUROBOOKINGS DOCHTERONDERNEMINGEN EN/OF HUN RESPECTIEVE LEVERANCIERD ZIJN GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DEZE SCHADE.

Als, ondanks de bovenstaande beperking, de bedrijven in de EUROBOOKINGS-groep, de EUROBOOKINGS dochterondernemingen of hun respectieve leveranciers aansprakelijk worden bevonden voor verliezen of schade die het gevolg zijn van of op enige wijze in verband staat met de bovenstaande voorvallen, is de aansprakelijkheid van bedrijven in de EUROBOOKINGS-groep, de EUROBOOKINGS dochterondernemingen en/of hun respectieve leveranciers in geen geval, als geheel, hoger zijn dan de grootste van (a) de servicetoeslagen die u heeft betaald aan EUROBOOKINGS of de bedrijven in de EUROBOOKINGS-groep die in verband staan met dergelijke transactie(s) op deze website, of (b) Honderd Dollar (US$100.00) of het equivalent in plaatselijke valuta.

De beperking van aansprakelijkheid geeft de toekenning van risico's tussen de partijen weer. De beperkingen die in dit artikel zijn vermeld, overleven en zijn zelfs van toepassing indien een beperkte oplossing zoals opgegeven in deze voorwaarden haar doel niet blijkt te hebben bereikt. De beperkingen van de aansprakelijkheid die in deze voorwaarden worden vermeld, komen ten goede aan de bedrijven in de EUROBOOKINGS-groep, de EUROBOOKINGS dochterondernemingen en/of hun betreffende leveranciers.

SCHADELOOSSTELLING

U stemt in met het verdedigen en schadeloos stellen van bedrijven in de EUROBOOKINGS-groep, de EUROBOOKINGS dochterondernemingen en/of hun respectieve leveranciers en hun voorzitters, directeuren, werknemers en agenten te verdedigen en schadeloos te stellen van en tegen alle claims, aanspraken, eisen, schadevergoedingen, verliezen, schade, boetes, straffen of andere kosten of uitgaven van elk type of elke oorsprong, met inbegrip van maar niet beperkt tot juridische en boekhoudkundige toeslagen, die worden berekend door derden als resultaat van:

  1. uw schending van deze Overeenkomst of de documenten waarnaar hierin wordt verwezen;
  2. uw overtreding van een wet of de rechten van een derde partij; of
  3. uw gebruik van deze website.

LINKS NAAR SITES VAN DERDEN

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites die worden onderhouden door andere partijen dan de bedrijven in de EUROBOOKINGS-groep. Dergelijke hyperlinks zijn alleen bedoeld als verwijzingen. Wij hebben geen invloed op deze websites en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of uw gebruik van dergelijke websites. Verder dient u voorzorgsmaatregelen te nemen om te garanderen dat koppelingen die u volgt of software die u download (hetzij vanaf deze website, hetzij vanaf andere websites) vrij is van onder meer virussen, wormen, trojans, manco's en andere schadelijke onderdelen. Opname door ons van hyperlinks naar dergelijke websites wil niet zeggen dat het materiaal op deze websites wordt onderschreven of dat er een relatie is met de uitbaters van deze websites.

SOFTWARE BESCHIKBAAR OP DEZE WEBSITE

Software die beschikbaar wordt gesteld om te downloaden van deze website ("Software") is het door copyright beschermde werk van de bedrijven in de EUROBOOKINGS-groep en/of onze respectieve leveranciers. Voor uw gebruik van dergelijke software gelden de voorwaarden van de licentieovereenkomst van de eindgebruiker (indien van toepassing) die geleverd wordt bij, of is opgenomen in, de software ("licentieovereenkomst"). U mag geen software installeren of gebruiken die wordt vergezeld door een licentieovereenkomst of deze bevat, tenzij u eerst akkoord gaat met de voorwaarden uit de licentieovereenkomst. Voor software die op deze website beschikbaar wordt gemaakt om te worden gedownload en die niet door een licentieovereenkomst wordt vergezeld, verlenen wij aan u, de gebruiker, hierbij de persoonlijke, niet beperkte, persoonlijke, overdraagbare licentie om de software te gebruiken voor het bekijken en anderszins gebruiken van deze website conform de algemene voorwaarden, en voor geen enkel ander doel.

Opmerking: alle software, met inbegrip van, zonder beperking, alle HTML-code en Active X-besturingselementen op deze website, zijn eigendom van de bedrijven van de EUROBOOKINGS-groep en/of onze respectieve leveranciers, en wordt beschermd door copyright-wetten en internationale contractbepalingen. Het reproduceren of opnieuw verspreiden van de software is uitdrukkelijk verboden en kan leiden tot civiele en strafrechtelijke vervolging. Overtreders worden in een zo hoog mogelijke mate aangeklaagd.

ZONDER BEPERKING VAN HET VOORGAANDE GELDT DAT HET KOPIËREN OF REPRODUCEREN VAN DE SOFTWARE NAAR EEN ANDERE SERVER OF LOCATIE VOOR VERDERE REPRODUCTIE OF VERSPREIDING UITDRUKKELIJK VERBODEN IS. DE SOFTWARE IS ALLEEN GEWAARBORGD CONFORM DE VOORWAARDEN IN DE LICENTIEOVEREENKOMST.

VALUTA-OMZETTER

Wisselkoersen zijn gebaseerd op verschillende openbaar beschikbare bronnen en dienen alleen te worden gebruikt als richtlijnen. De koersen zijn niet als accuraat geverifieerd en de daadwerkelijke koersen kunnen variëren. De wisselkoersnoteringen worden niet elke dag geactualiseerd. We raden u aan, te kijken naar de dag op de valuta-omrekenmachine om te zien op welke datum de wisselkoers voor het laatst is geactualiseerd. Van de door deze toepassing gepresenteerde informatie wordt aangenomen dat deze accuraat is, maar de bedrijven in de EUROBOOKINGS-groep en/of onze betreffende leveranciers kunnen deze accuratesse niet waarborgen of garanderen. Als deze informatie voor financiële doeleinden wordt gebruikt, adviseren we u om een ter zake deskundige te raadplegen om de nauwkeurigheid van de wisselkoersen te verifiëren. Wij geven geen toestemming tot het gebruik van deze informatie voor een ander doel dan persoonlijk gebruik en verbieden uitdrukkelijk het wederverkopen, verder verspreiden en gebruik van deze informatie voor commerciële doeleinden.

MEDEDELINGEN COPYRIGHT EN HANDELSMERKEN

Alle inhoud van deze website is: ©2011 EUROBOOKINGS.com L.P. Alle rechten voorbehouden. EUROBOOKINGS.com L.P. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites die worden geëxploiteerd door andere partijen dan EUROBOOKINGS.com L.P. "EUROBOOKINGS", is een gedeponeerd handelsmerk van EUROBOOKINGS.com L.P. of andere bedrijven in de EUROBOOKINGS-groep in de V.S. en/of andere landen. Andere logo's en product- en bedrijfsnamen die hier worden genoemd, kunnen handelsmerken zijn van de betreffende eigenaren.

ALGEMEEN

Deze website wordt beheerd door een eenheid in de V.S. en deze Overeenkomst wordt bepaald door de wetten van de staat Washington, VS. U verklaart zich hierbij akkoord met de exclusieve jurisdictie en de gerechtshoven in King County, Washington, USA, bij alle geschillen die uit uw gebruik van deze website voortvloeien. Het gebruik van deze website is niet toegestaan in een rechtsgebied dat geen volledige geldigheid geeft aan al deze algemene voorwaarden, inbegrepen (maar niet beperkt tot) deze paragraaf.

U stemt ermee in dat er geen samenwerkingsverband, partnerschap of werkrelatie bestaat tussen u en de bedrijven in de EUROBOOKINGS-groep als resultaat van deze Overeenkomst of gebruik van deze website.

Onze uitvoering van deze Overeenkomst is onderhevig aan bestaande wetten en wettelijke procedures, en niets in deze Overeenkomst beperkt ons recht om mee te werken aan handhaving van de wet of andere besturlijke of rechterlijke verzoeken of vereisten die gerelateerd zijn aan uw gebruik van deze website of informatie verstrekt aan of verzameld door ons met betrekking tot dergelijk gebruik. In de maximale mate die door de toepasselijke wet mogelijk wordt gemaakt, verklaart dat u een claim of handelingsgrond zult inbrengen die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van deze website binnen twee (2) jaar vanaf de datum waarop een dergelijke claim of handeling zich heeft voorgedaan of een dergelijke claim of handelingsgrond zal onherroepelijk verloren gaan.

Als een onderdeel van deze Overeenkomst ongeldig of illegaal wordt verklaard of niet kan worden gehandhaafd, wordt de geldigheid, legaliteit en handhaving van de overige bepalingen geenszins beïnvloed of geschaad. Ons falen bij het (niet tijdig) afdwingen van een bepaling uit deze Overeenkomst, op welk moment dan ook, laat ons recht om deze of andere bepalingen hierin af te dwingen, onverlet.

Deze Overeenkomst (en andere algemene voorwaarden waarnaar hierin wordt verwezen) vormt de gehele overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot deze website en vervangt alle voorgaande of gelijktijdige communicaties en voorstellen, in elektronische, mondelinge of geschreven vorm, tussen u en ons met betrekking tot deze website. Een gedrukte versie van deze Overeenkomst en alle mededelingen die in elektronische vorm worden verstrekt, zijn toelaatbaar in juridische of administratieve procedures die gebaseerd zijn op of verband houden met deze Overeenkomst, in dezelfde mate en onderhevig aan dezelfde condities als andere bedrijfsdocumenten en bestanden die oorspronkelijk in schriftelijke vorm zijn aangemaakt en onderhouden.

Gefingeerde namen van bedrijven, producten, mensen, karakters en/of gegevens die worden vermeld op deze websites zijn niet bedoeld als voorstelling van een echt persoon, bedrijf, product of evenement.

Rechten die hierin niet expliciet zijn toegekend worden voorbehouden.

Revisie December 15, 2013
©2013 EUROBOOKINGS.COM L.P. Alle rechten voorbehouden.


  

Alle talen:Hotel reservations | Hotelreservierungen | Réservations d'Hôtels | Prenotazioni Alberghiere | Reservas de Hoteles | Reservas de Hotéis | Hotelreserveringen | Reserves d'hotel | Ξενοδοχειακές Κρατήσεις | Rezerwacje hotelu | Бронирование отелей | Rezervace hotelu | ホテル予約 | 酒店预订 | Hotellbokningar | Hotellreservasjoner | Hotelin varaukset | Otel rezervasyonları | Hotelreservationer | Rezervări | Хотелски резервации | Hotel foglalások

Copyright © 2001 - 2024 Eurobookings. Alle rechten voorbehouden.

Meer eurobookings voor u

Blijf op de hoogte van nieuws en speciale aanbiedingen!