Suomi
Yhdysvaltain dollar (USD)
Varaa puhelimitse: (800) 745-9784

Sopimusehdot

1. Palvelukuvaus

Tässä sopimuksessa käytetyt termit

Ilmaisut "me", "meidän" ja "EUROBOOKINGS" tarkoittavat Eurobookings.com L.P:tä, joka on Delawaressa Yhdysvalloissa rekisteröity yritys, sekä sen tytäryhtiöitä ja -yrityksiä, kuten Travelscape LLC:tä, joka on Nevadassa Yhdysvalloissa rekisteröity osakeyhtiö (jäljempänä "Travelscape"). Ilmaisuilla "käyttäjä" ja "sinä" tarkoitetaan sivustoa käyttävää tai sivuston tai asiakaspalvelun kautta varauksen tekevää asiakasta.

Sivuston tarkoitus

Tämän sivuston yksinomaisena tarkoituksena on auttaa käyttäjää matkatietojen keräämisessä, matkustamiseen liittyvien tuotteiden ja palvelujen saatavuuden selvittämisessä, sitovien varausten tekemisessä tai muunlaisessa yhteyden pitämisessä matkapalvelujen tarjoajien kanssa. Sivustoa ei ole tarkoitettu muihin käyttötarkoituksiin.

Sivusto tarjotaan käyttäjän käyttöön ehdollisesti edellyttäen, että käyttäjä hyväksyy jäljempänä määritetyt ehdot ja tiedotteet (yhteisesti "Sopimus") siinä muodossa kuin ne on määritetty. Tämän sivuston käyttö on osoitus tämän Sopimuksen ehtojen hyväksymisestä. Mikäli käyttäjä varaa tällä sivustolla esiteltyjä matkustamiseen liittyviä tuotteita tai palveluja puhelinpalvelun kautta, tämän Sopimuksen ehdot koskevat myös kyseisiä varauksia. Lue Sopimus huolellisesti. Jos et hyväksy kaikkia ehtoja, älä käytä tätä sivustoa.

Tarkista Sopimuksen uusin versio säännöllisesti tältä sivulta. Pidätämme oikeuden muuttaa tai muutoin muokata Sopimusta ilman ennakkoilmoitusta oman harkintamme mukaan. Mikäli käyttäjä jatkaa sivuston käyttöä muutosten tekemisen jälkeen, se on osoitus muuttuneen tai muokatun Sopimuksen hyväksymisestä.

SIVUSTON KÄYTTÖ

Käyttäjälle myönnetään käyttöoikeus tähän sivustoon sillä edellytyksellä, (i) että käyttäjä on vähintään 18-vuotias, (ii) että käyttäjä on oikeustoimikelpoinen, (iii) että käyttäjä käyttää sivustoa tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti, (iv) että käyttäjä käyttää sivustoa vain itseään tai muita sellaisia henkilöä oikeudellisesti sitovien varausten tekemiseen, joiden puolesta käyttäjällä on oikeus toimia, (v) että käyttäjä ilmoittaa varauksia koskevista ehdoista sekä niihin liittyvistä säännöistä ja rajoituksista henkilöille, joiden puolesta hän tekee varauksen ja (vi) että kaikki käyttäjän sivustoa käyttäessään antamat tiedot ovat oikeita, ajantasaisia ja kattavia. Pidätämme oikeuden oman harkintamme mukaan estää sivuston ja tarjoamiemme palvelujen käyttö keneltä tahansa käyttäjältä ajankohdasta ja syystä riippumatta. Syy voi olla esimerkiksi tämän Sopimuksen ehtojen rikkominen.

KIELLETYT TOIMET

Tämän sivuston sisältö ja sen sisältämät tiedot (mukaan lukien muun muassa matkapalvelujen hinta- ja saatavuustiedot) sekä tällaisen sisällön ja tietojen tarjoamiseen käytetty rakenne ovat toimittajiemme ja palveluntarjoajiemme tekijänoikeudellisesti suojattua omaisuutta. Käyttäjällä on oikeus ottaa rajoitettu määrä kopioita tämän sivuston kautta varaamiensa matkojen ja palvelujen matkaohjelmasta (ja niihin liittyvistä asiakirjoista). Käyttäjällä ei ole oikeutta muutoin muokata, kopioida, jaella, välittää, esitellä, esittää, jäljentää, julkaista, lisensoida, siirtää, myydä tai jälleenmyydä tästä sivustosta tai sen kautta saatuja tietoja, ohjelmistoja, tuotteita ja palveluita, eikä käyttäjä saa luoda niistä johdannaisteoksia. Lisäksi käyttäjä sitoutuu siihen, ettei käyttäjä:

  1. ei käytä tätä sivustoa tai sen sisältöä mihinkään kaupalliseen tarkoitukseen,
  2. ei tee spekulatiivisia, valheellisia tai vilpillisiä varauksia tai kysynnän kasvamisen ennakointiin perustuvia varauksia,
  3. ei käytä, valvo tai kopioi mitään tämän sivuston sisältämää sisältöä tai tietoa robotti-, ryömintä- tai tiedonkeruuohjelmilla tai muilla automaattisilla menetelmillä tai manuaalisilla prosesseilla ilman erillistä kirjallista lupaamme,
  4. ei riko tämän sivuston ylätunnistetiedoissa olevia robottiohjelmarajoitusehtoja tai muutoin kierrä tai ohita muita sivuston käytön estämiseen tai rajoittamiseen käytettäviä keinoja,
  5. ei ryhdy toimiin, jotka kuormittavat tai harkintamme mukaan saattavat kuormittaa sivustorakennetta kohtuuttomasti,
  6. ei syvälinkitä tämän sivuston osia (mukaan lukien rajoituksetta matkapalvelujen ostopolut) ilman kirjallista lupaamme, eikä
  7. lisää tätä sivustoa muun sivuston kehykseksi eikä kopioi tätä sivustoa ilman kirjallista lupaamme.

TOIMITTAJIIN LIITTYVÄT SÄÄNNÖT JA RAJOITUKSET

Käyttäjän valitsemien matkustukseen liittyvien tuotteiden ja palvelujen varaamiseen ja ostamiseen liittyy lisäehtoja. Lue nämä lisäehdot huolellisesti. Käyttäjä on velvollinen noudattamaan kaikkia sen toimittajan tuotteiden tai palvelujen ostamiseen liittyviä ehtoja, jonka kanssa käyttäjä ryhtyy asioimaan. Käyttäjä on muun muassa velvollinen maksamaan kaikki maksut eräpäivään mennessä ja noudattamaan toimittajan maksuihin, tuotteisiin ja palveluihin liittyvä sääntöjä ja rajoituksia.

Jotkin tiettyjä palveluja ja/tai toimintoja tarjoavat toimittajat saattavat edellyttää vastuunrajoitussopimusten allekirjoittamista ennen palvelun käyttämistä tai toimintoon osallistumista. Toimittajien sääntöjen ja rajoitusten rikkomukset saattavat johtaa varausten peruuttamiseen, vastaavan matkustustuotteen tai -palvelun käytön estämiseen, varauksista maksettujen maksujen menettämiseen tai rikkomuksesta meille aiheutuvien kulujen perimiseen käyttäjän tililtä.

EU-maihin kohdistuvien matkojen hotellivarausten ja lentojen erikoistarjoukset tarjoaa Travelscape.

YKSITYISYYDENSUOJA

Seuraavaa linkkiä napsauttamalla voit lukea voimassa olevat yksityisyydensuojakäytäntömme, jotka koskevat myös tämän sivuston käyttöä: Yksityisyydensuoja.

HINNAT

Viranomaistahot saattavat periä tietyissä maissa lisäveroja (kuten turistiveron), joka käyttäjän on maksettava paikallisesti. Käyttäjä on yksinomaisessa vastuussa tällaisten lisäverojen maksamisesta.

Hotellipalvelujen toimittajat laskuttavat meiltä hinnat, joihin voi sisältyä verot. Hotellipalvelujen toimittajat tilittävät verot asianmukaisille veroviranomaisille. Ennalta maksettavista hotellivarauksista perittävät veromaksut ovat arvioita veroista (kuten myynti-, käyttö-, asumis-, huone-, tulli- ja arvonlisäveroista), joita maksamme hotellipalvelujen tarjoajille käyttäjän hotellivarauksesta. Ne eivät ole veroviranomaisille tilitettäviä veroja. Travelscapen hotellipalvelujen tarjoamille maksamat verot saattavat poiketa perityistä veromaksuista esimerkiksi niiden valuuttakurssien ja verolakien johdosta, jotka ovat voimassa sillä hetkellä, kun asiakkaamme yöpyy hotellissa.

EUROBOOKINGS ei toimi niiden toimittajien kumppanimyyjänä, jolta se varaa asiakkaansa matkajärjestelyihin liittyvät palvelut. Verotus ja veroasteet vaihtelevat merkittävästi maittain.

ENNALTA MAKSETUT HOTELLIVARAUKSET

EUROBOOKINGS:n tytäryhtiö Travelscape neuvottelee ennalta huonevarausten hinnat hotellien kanssa. Käyttäjä valtuuttaa EUROBOOKINGS:n tekemään varauksen kokonaishinnalla, johon sisältyvät sivustossa näytettävä huoneen hinta, veromaksut ja palvelumaksut. Käyttäjä myöntää Travelscapelle oikeuden veloittaa varauksen kokonaishinta käyttäjän luottokortilta.

Käyttäjällä on oikeus peruuttaa hotellivaraus tai muuttaa sitä, mutta tällöin käyttäjältä veloitetaan hotellivarauksen säännöissä ja rajoituksissa määritetty peruutus- tai muutosmaksu. Mikäli käyttäjä ei peruuta tai muuta hotellivaraustaan hotellikohtaisesti vaihtelevan, (yleensä 24–72 tuntia) ennen hotelliin saapumista päättyvän peruutusjakson kuluessa, käyttäjältä veloitetaan huonevaraus-, vero- ja palvelumaksut. Mikäli käyttäjä haluaa pitää varauksensa voimassa, kun hän ei pääse paikalle varauksensa ensimmäisenä päivänä, hänen on vahvistettava varauksensa muutos viimeistään varauksen ensimmäisenä päivänä. Muutoin käyttäjän varaus voidaan peruuttaa Palautuspyynnöt varauksen lunastamatta jäämisestä tai varhaisesta poistumisesta on tehtävä 60 päivän kuluessa hotellista lähdöstä.

Käyttäjä on velvollinen maksamaan kaikki aiheuttamansa peruutus- tai muutosmaksut. Tietyissä rajoitetuissa tapauksissa varauksia ei voi muuttaa tai peruuttaa niiden tekemisen jälkeen. Näistä tapauksista ilmoitetaan hotellivarasten säännöissä ja rajoituksissa. Käyttäjä on velvollinen noudattamaan ennalta maksettuihin hotellivarauksiin liittyviä ehtoja.

MATKAKOHTEET

Suurin osa sekä koti- että ulkomaan matkoista on ongelmattomia, mutta tiettyihin matkakohteisiin saattaa liittyä muita suurempia riskejä. Kehotamme matkustajia selvittämään oman maansa valtionhallinnan antamat matkustusrajoitukset, -varoitukset, -tiedotukset ja -neuvot ennen matkan varaamista varsinkin, jos kyse on ulkomaan matkasta.

MATKOJEN TARJOAMINEN TIETTYIHIN KOHTEISIIN EI OLE OSOITUS SIITÄ, ETTÄ ILMAISEMME TAI TAKAAMME KYSEISTEN MATKAKOHTEIDEN OLEVAN RISKITTÖMIÄ. EMME OLE VASTUUSSA KOHTEISIIN LIITTYVISTÄ MATKOISTA JOHTUVISTA VAHINGOISTA.

VASTUUNRAJOITUS

TÄSSÄ SIVUSTOSSA JULKAISTUT TIEDOT, OHJELMISTOT, TUOTTEET JA PALVELUT SAATTAVAT SISÄLTÄÄ EPÄTARKKUUKSIA TAI VIRHEITÄ, KUTEN HINNOITTELUVIRHEITÄ. EUROBOOKINGS JA SEN TYTÄRYHTIÖT JA -YRITYKSET (YHTEISESTI "EUROBOOKINGS-KONSERNIN YRITYKSET") SEKÄ SEN KANSSA YHTEISTYÖSSÄ TAI YHTEISEN TUOTEMERKIN ALLA TOIMIVAT JA/TAI LINKITETYT SIVUSTOJA YLLÄPITÄVÄT KUMPPANIT, JOTKA MAINOSTAVAT MATKUSTUSTUOTTEITA JA -PALVELUJA (YHTEISESTI "EUROBOOKINGS:N KUMPPANIT") EIVÄT TAKAA HOTELLI-, LENTO-, RISTEILY- TAI AUTOMATKOJEN JA MUIDEN SIVUSTOSSA NÄYTETTÄVIEN MATKUSTUSTUOTTEIDEN SISÄLTÄMIEN TIETOJEN (MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA MUUN MUASSA HINNOITTELUTIEDOT, VALOKUVAT, HOTELLIEN PALVELULUETTELOT JA YLEISET TUOTEKUVAUKSET) TARKKUUTTA EIVÄTKÄ VASTAA MILLÄÄN TAVALLA NIIHIN LIITTYVIEN VIRHEIDEN TAI EPÄTARKKUUKSIEN AIHEUTTAMISTA VAHINGOISTA, KOSKA SUURI OSA TÄLLAISISTA TIEDOISTA ON TOIMITTAJILTA SAATUJA. LISÄKSI PIDÄTÄMME ERIKSEEN OIKEUDEN KORJATA KAIKKI SIVUSTON HINNOITTELUVIRHEET JA VIRHEELLISILLÄ HINNOILLA TEHDYT KÄSITELTÄVÄNÄ OLEVAT VARAUKSET. TÄLLAISESSA TAPAUKSESSA TARJOAMME KÄYTTÄJÄLLE MAHDOLLISUUDEN JOKO PITÄÄ KÄSITELTÄVÄNÄ OLEVA VARAUKSENSA VOIMASSA OIKEALLA HINNALLA TAI PERUUTTAA VARAUS ILMAN PERUUTUSMAKSUJA.

TÄSSÄ SIVUSTOSSA NÄYTETTÄVÄT HOTELLIARVIOINNIT ON TARKOITETTU VAIN YLEISIKSI OPASTUKSIKSI. EUROBOOKINGS-KONSERNIN YRITYKSET JA EUROBOOKINGS:N KUMPPANIT EIVÄT TAKAA ARVIOINTIEN TARKKUUTTA. EUROBOOKINGS-KONSERNIN YRITYKSET, EUROBOOKINGS:N KUMPPANIT JA NIIDEN TOIMITTAJAT EIVÄT ANNA TAKUITA TUOTTEIDEN JA PALVELUJEN SAATAVUUDESTA. EUROBOOKINGS-KONSERNIN YRITYKSILLÄ, EUROBOOKINGS:N KUMPPANEILLA JA NIIDEN TOIMITTAJILLA ON OIKEUS TEHDÄ PARANNUKSIA JA MUUTOKSIA TÄHÄN SIVUSTOON MILLOIN TAHANSA.

EUROBOOKINGS-KONSERNIN YRITYKSET, EUROBOOKINGS:N KUMPPANIT JA NIIDEN TOIMITTAJAT EIVÄT ANNA MITÄÄN VAKUUTUKSIA TÄMÄN SIVUSTON TIETOJEN, OHJELMISTOJEN, TUOTTEIDEN JA PALVELUJEN SOPIMISESTA MIHINKÄÄN TARKOITUKSEEN. TUOTTEIDEN JA PALVELUJEN LISÄÄMINEN SIVUSTOON JA TARJOAMINEN VERKKOSIVUSTOLLA EIVÄT OLE OSOITUS SIITÄ, ETTÄ EUROBOOKINGS-KONSERNIN YRITYKSET TAI EUROBOOKINGS:N KUMPPANIT SUOSITTELEVAT KYSEISIÄ TUOTTEITA TAI PALVELUJA. KAIKKI TÄLLAISET TIEDOT, OHJELMISTOT, TUOTTEET JA PALVELUT TOIMITETAAN "SELLAISINAAN" ILMAN MITÄÄN TAKUITA. EUROBOOKINGS-KONSERNIN YRITYKSET, EUROBOOKINGS:N TYTÄRYHTIÖT JA NIIDEN TOIMITTAJAT EIVÄT ANNA MITÄÄN TAKUITA SIITÄ, ETTÄ TÄMÄ SIVUSTO, SEN PALVELIMET TAI EUROBOOKINGS-KONSERNIN YRITYSTEN, EUROBOOKINGS:N KUMPPANIEN JA NIIDEN TOIMITTAJIEN LÄHETTÄMÄT SÄHKÖPOSTIVIESTIT EIVÄT SISÄLLÄ VIRUKSIA TAI MUUTA HAITALLISTA SISÄLTÖÄ. EUROBOOKINGS-KONSERNIN YRITYKSET, EUROBOOKINGS:N KUMPPANIT JA NIIDEN TOIMITTAJAT EIVÄT ANNA MITÄÄN TÄLLAISIIN TIETOIHIN, OHJELMISTOIHIN, TUOTTEISIIN JA PALVELUIHIN LIITTYVIÄ TAKUITA, MUKAAN LUKIEN KAIKKI KONKLUDENTTISET TAKUUT KAUPALLISESTA HYÖDYNNETTÄVYYDESTÄ, TYYDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, OMISTUSOIKEUDESTA TAI OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA.

LENTOYHTIÖT, HOTELLIT JA MUUT MATKUSTUSPALVELUJA JA MUITA PALVELUJA TÄMÄN SIVUSTON KAUTTA TARJOAVAT TOIMITTAJAT OVAT ITSENÄISIÄ TOIMIJOITA. NE EIVÄT OLE EUROBOOKINGS-KONSERNIN YRITYSTEN TAI EUROBOOKINGS:N KUMPPANIEN EDUSTAJIA TAI TYÖNTEKIJÖITÄ, EIVÄTKÄ EUROBOOKINGS-KONSERNIN YRITYKSET TAI EUROBOOKINGS:N KUMPPANIT VASTAA KYSEISTEN TOIMITTAJIEN TOIMISTA, VIRHEISTÄ, LAIMINLYÖNNEISTÄ, LAUSUNNOISTA, TAKUISTA, RIKKOMUKSISTA TAI HUOLIMATTOMUUDESTA TAI MISTÄÄN TÄLLAISISTA SEIKOISTA JOHTUVISTA HENKILÖVAHINGOISTA, KUOLEMANTAPAUKSISTA, OMAISUUSVAHINGOISTA TAI MUISTA VAHINGOISTA TAI KULUISTA. EUROBOOKINGS-KONSERNIN YRITYKSET JA EUROBOOKINGS:N KUMPPANIT EIVÄT VASTAA MISTÄÄN VIIVEISTÄ, PERUUTUKSISTA, YLIVARAUKSISTA, LAKOISTA, YLIVOIMAISISTA ESTEISTÄ TAI MUISTA TAPAHTUMISTA, JOIHIN NE EIVÄT VOI SUORAAN VAIKUTTAA, EIVÄTKÄ NE MYÖNNÄ PALAUTUKSIA TÄLLAISTEN TAPAHTUMIEN YHTEYDESSÄ. EUROBOOKINGS-KONSERNIN YRITYKSET JA EUROBOOKINGS:N KUMPPANIT EIVÄT MYÖSKÄÄN VASTAA MISTÄÄN LISÄKULUISTA, LAIMINLYÖNNEISTÄ, VIIVEISTÄ, UUDELLEENREITITYKSISTÄ TAI VALTIONHALLINNON TAI VIRANOMAISTEN TOIMISTA.

EUROBOOKINGS-KONSERNIN YRITYKSET, EUROBOOKINGS:N KUMPPANIT JA NIIDEN TOIMITTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, RANGAISTUKSIIN PERUSTUVISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ TAI SEURAAMUKSELLISISTA TAPPIOISTA TAI VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TÄMÄN SIVUSTON KÄYTÖSTÄ TAI NÄYTTÄMISESTÄ TAI SIVUSTON KÄYTÖN JA NÄYTTÄMISEN ESTYMISESTÄ TAI VIIVEISTÄ (MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA SIVUSTOLLA NÄYTETTÄVIEN MIELIPITEIDEN KÄYTÖN ESTYMINEN SEKÄ SIVUSTON KAUTTA SAATUJEN TIETOKONEVIRUSTEN, TIETOJEN JA OHJELMISTOJEN KÄYTTÖ, LINKITETTYJEN SIVUSTOJEN KÄYTTÖ SEKÄ SIVUSTON KAUTTA HANKITTUJEN TUOTTEIDEN JA PALVELUJEN KÄYTTÖ JA MUUT SIVUSTON KÄYTÖSTÄ TAI TARKASTELEMISESTA JOHTUVAT TOIMET) SIITÄ RIIPPUMATTA, PERUSTUUKO VAHINKO LAIMINLYÖNTIIN, SOPIMUKSEEN, RIKKOMUKSEEN, SEURAUSVASTUUSEEN TAI MUUHUN PERUSTEESEEN, VAIKKA EUROBOOKINGS-KONSERNIN YRITYKSELLE, EUROBOOKINGS:N KUMPPANEILLE JA NIIDEN TOIMITTAJILLE OLISI ETUKÄTEEN ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

Mikäli EUROBOOKINGS-konsernin yhtiöt, EUROBOOKINGS:n kumppanit tai niiden toimittajat todetaan edellä määritetyistä rajoituksista huolimatta velvollisiksi korvaamaan jokin edellä määritetyistä syistä johtuva tappio tai vahinko, EUROBOOKINGS-konsernin yritysten, EUROBOOKINGS:n kumppanien ja niiden toimittajien kokonaisvastuu rajoittuu (a) käyttäjän EUROBOOKINGS:lle tai EUROBOOKINGS-konsernin yrityksille tämän sivuston yhteydessä edellä määritetyistä tapahtumista maksamiin palvelumaksuihin tai (b) sataan Yhdysvaltain dollariin (100 $) tai vastaavaan summaan paikallisessa valuutassa.

Vastuunrajoitus on osapuolten välisen riskien jakautumisen mukainen. Tämän osion rajoitukset säilyvät voimassa, vaikka jokin näiden ehtojen rajoitetuista vahingonkorvausvelvollisuuksista todettaisiin tarkoitustaan täyttämättömäksi. Näissä ehdoissa määritetyt vastuunrajoitukset suojaavat EUROBOOKINGS:n konsernin yrityksiä, EUROBOOKINGS:n kumppaneita ja niiden toimittajia.

SUOJAAMISVELVOLLISUUS

Käyttäjä on velvollinen korvaamaan EUROBOOKINGS-konsernin yrityksille, EUROBOOKINGS:n kumppaneille ja/tai niiden toimittajille sekä kaikille niiden toimihenkilöille, johtajille, työntekijöille ja asiamiehille kaikki vaateista, kanneperusteista, vaatimuksista, takaisinsaanneista, tappioista, vahingoista, sakkomaksuista, rangaistuksista ja kaikenlaisista muista kustannuksista johtuvat kulut mukaan lukien rajoituksetta kohtuulliset oikeudenkäynti- ja kirjanpitokulut, jotka aiheutuvat:

  1. tämän Sopimuksen tai tässä viitattujen asiakirjojen ehtojen rikkomisesta käyttäjän toimesta,
  2. lain tai kolmannen osapuolen oikeuksien rikkomisesta käyttäjän toimesta tai
  3. tämän sivuston käytöstä käyttäjän toimesta.

LINKIT KOLMANSIEN OSAPUOLTEN SIVUSTOIHIN

Tässä sivustossa voi olla hyperlinkkejä sivustoihin, joista vastaa jokin muu taho kuin EUROBOOKINGS-konsernin yritykset. Tällaiset hyperlinkit on tarkoitettu vain viitteeksi. Emme valvo tällaisia sivustoja emmekä ole vastuussa niiden sisällöstä, yksityisyydensuojasta tai muista käytännöistä. Käyttäjä vastaa itse sen varmistamisesta, että hänen valitsemansa linkit ja lataamansa ohjelmistot (tältä tai muilta sivustoilta) eivät sisällä viruksia, matoja, troijalaisia, vikoja tai muuta haitallista sisältöä. Hyperlinkkien lisääminen tällaisiin sivustoihin ei tarkoita, että suosittelemme tällaisten sivustojen materiaalia tai että olisimme millään tavalla yhteistyössä sivustoista vastaavien tahojen kanssa.

TÄSTÄ SIVUSTOSTA SAATAVILLA OLEVAT OHJELMISTOT

Kaikki ohjelmistot, jotka ovat ladattavissa tästä sivustosta, (jäljempänä "Ohjelmisto") ovat EUROBOOKINGS-konsernin yritysten ja toimittajiemme tekijänoikeuksilla suojattua omaisuutta. Ohjelmiston käyttöä on voitu rajoittaa mahdollisen loppukäyttäjäsopimuksen ehdoilla, joka sisältyy Ohjelmistoon tai toimitetaan sen mukana (jäljempänä "Käyttöoikeussopimus"). Et voi asentaa etkä käyttää mitään Ohjelmistoa, jonka mukana toimitetaan Käyttöoikeussopimus tai johon sisältyy Käyttöoikeussopimus, ellet ensin hyväksy Käyttöoikeussopimuksen ehtoja. Jos sivustosta ladattavan Ohjelmiston mukana ei toimiteta Käyttöoikeussopimusta, myönnämme tässä käyttäjälle, henkilökohtaisen Ohjelmiston Käyttöoikeuden, jota ei voi siirtää. Voit tarkastella ja muutoin käyttää tätä sivustoa Ohjelmistolla näiden ehtojen mukaisesti. Ohjelmistoa ei voi käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen.

Kaikki Ohjelmistot mukaan lukien rajoituksetta kaikki tässä sivustossa oleva HTML-koodi ja Active X -ohjausobjektit ovat EUROBOOKINGS-konsernin yritysten ja/tai niiden toimittajien omaisuutta, joka on suojattu tekijänoikeuslaeilla ja kansainvälisillä sopimuksilla. Kaikki Ohjelmiston kopiointi ja jakelu on erikseen kielletty ja saattaa johtaa vakaviin siviili- ja rikosoikeudellisiin rangaistuksiin. Sopimusrikkojille tullaan vaatimaan ankarimpia mahdollisia rangaistuksia.

EDELTÄVÄÄ RAJOITTAMATTA OHJELMISTON KOPIOINTI TOISEEN PALVELIMEEN TAI SIJAINTIIN JATKOKOPIOINTIA TAI -JAKELUA VARTEN ON ERIKSEEN KIELLETTY. OHJELMISTON MAHDOLLINEN TAKUU ON MAINITTU AINOASTAAN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOISSA.

VALUUTTAMUUNNIN

Valuuttakurssit perustuvat erilaisiin julkisiin lähteisiin ja ne ovat vain ohjeellisia. Kurssien tarkkuutta ei taata, todelliset kurssit saattavat vaihdella. Valuuttanoteerauksia ei päivitetä joka päivä. Käyttäjää kehotetaan tarkistamaan valuuttamuuntimesta päivämäärä, jolloin valuuttakurssi on viimeksi päivitetty. Sovelluksen tiedot pyritään pitämään tarkkoina, mutta EUROBOOKINGS-konsernin yritykset ja niiden toimittajat eivät anna takuita tarkkuudesta. Jos kyseisiä tietoja käytetään taloudellisiin tarkoituksiin, käyttäjän tulee tarkistaa valuuttakurssien tarkkuus asiantuntijalta. Emme myönnä näiden tietojen käyttöoikeutta muuhun kuin käyttäjän henkilökohtaiseen käyttöön. Käyttäjällä ei ole oikeutta jälleenmyydä tai -jaella tai käyttää tietoja kaupallisessa tarkoituksessa.

TEKIJÄNOIKEUKSIA JA TAVARAMERKKEJÄ KOSKEVAT ILMOITUKSET

Kaikki tämän sivuston sisältö: ©2011 Eurobookings.com L.P. Kaikki oikeudet pidätetään. Eurobookings.com L.P. ei vastaa muiden kuin Eurobookings.com L.P:n ylläpitämien sivustojen sisällöstä. EUROBOOKINGS, on Eurobookings.com L.P:n tai muiden EUROBOOKINGS-konsernin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Muut tässä mainitut logot sekä tuotteiden ja yritysten nimet saattavat olla niiden omistajien tavaramerkkejä.

YLEISTÄ

Tätä sivustoa ylläpitää Yhdysvalloissa toimiva yritys, ja tähän Sopimukseen sovelletaan Yhdysvaltojen Washingtonin osavaltion lainsäädäntöä. Kaikissa tästä sivustosta johtuvissa tai sen käyttöön liittyvissä riitatapauksissa ainoat toimivaltaiset tuomioistuimet ovat Yhdysvaltain Washingtonin osavaltion King Countyn tuomioistuimet. Tämän sivuston käyttöoikeutta ei myönnetä lainsäädäntöalueille, joissa kaikki nämä ehdot, mukaan lukien tämän kappaleen ehdot, eivät ole lainvoimaisia.

Käyttäjän ja minkään EUROBOOKINGS-konsernin yrityksen välille ei muodostu yhteisyritystä, kumppanuussuhdetta tai työsuhdetta tämän Sopimuksen tai tämän sivuston käytön perusteella.

Tämän Sopimuksen toteuttamisessa noudetaan voimassa olevia lakeja ja oikeudellisia prosesseja eikä mikään tämän Sopimuksen ehto rajoita oikeuttamme noudattaa lakia valvovien viranomaisten, muiden viranomaisten ja oikeudellisten tahojen pyyntöjä ja vaatimuksia, jotka liittyvät käyttäjän tämän sivuston käyttöön tai tällaisen käytön yhteydessä keräämiimme tietoihin. Mikäli sovellettavasta lainsäädännöstä ei muuta johdu, käyttäjän tämän sivuston käytöstä johtuvat tai sivuston käyttöön liittyvät kanteet ja vaatimukset on tehtävä kahden (2) vuoden kuluessa kanteen tai kanneperusteen ilmenemisestä. Mikäli näin ei tehdä, käyttäjän katsotaan luopuneen oikeudestaan kanteeseen tai vaatimukseen.

Mikäli jokin tämän Sopimuksen osa todetaan virheelliseksi, lainvastaiseksi tai sellaiseksi, ettei sitä voida valvoa, muut Sopimuksen ehdot säilyvät voimassa, sitovina ja valvottavina. Tämän Sopimuksen ehtojen mukaisten oikeuksien vaatimatta jättäminen ei ole osoitus kyseisistä oikeuksista luopumisesta. Pidätämme oikeuden vaatia kyseisiä oikeuksia milloin tahansa.

Tämä Sopimus (ja muut tässä viitatut ehdot) muodostaa käyttäjän ja meidän välisen tätä sivustoa koskevan sopimuksen kokonaisuudessaan ja se korvaa kaikki aiemmat tai tilapäiset tätä sivustoa koskevat käyttäjän ja meidän väliset sähköiset, suulliset ja kirjalliset viestit ja ehdotukset. Painetut versiot tästä Sopimuksesta ja muista sähköisessä muodossa annetuista tiedotteista ovat lainvoimaisia tähän Sopimukseen perustuvissa tai liittyvissä oikeudellisissa ja hallinnollisissa prosesseissa samassa laajuudessa ja samojen ehtojen mukaisesti kuin muut liiketoimintaan liittyvät asiakirjat ja tiedot, jotka on perinteisesti luotu ja joita on perinteisesti ylläpidetty painetussa muodossa.

Tässä sivustossa esiintyviä kuvitteellisia yritysten, tuotteiden, henkilöiden ja hahmojen nimiä ja/tai muita kuvitteellisia tietoja ei ole tarkoitettu todellisten yksilöiden, yritysten, tuotteiden tai tapahtumien vastineiksi.

Pidätämme oikeuden kaikkiin oikeuksiin, joita näissä ehdoissa ei erikseen mainita.

Muutettu 15 joulukuu 2013
©2013 EUROBOOKINGS.COM L.P. Kaikki oikeudet pidätetään.


  

Kaikki kielet:Hotel reservations | Hotelreservierungen | Réservations d'Hôtels | Prenotazioni Alberghiere | Reservas de Hoteles | Reservas de Hotéis | Hotelreserveringen | Reserves d'hotel | Ξενοδοχειακές Κρατήσεις | Rezerwacje hotelu | Бронирование отелей | Rezervace hotelu | ホテル予約 | 酒店预订 | Hotellbokningar | Hotellreservasjoner | Hotelin varaukset | Otel rezervasyonları | Hotelreservationer | Rezervări | Хотелски резервации | Hotel foglalások

Tekijänoikeus © 2001 - 2024 Eurobookings.

Lisää eurobookingsista

Pysy uutisten ja erityistarjousten tasalla!