Foglaljon online vagy telefonon (800) 745-9784

Szerződési feltételek

1. Szolgáltatási kör

Jelen Megállapodásban használt fogalmak

„Mi”, „minket”, „miénk” és „EUROBOOKINGS”: az Eurobookings.com L.P.-re vonatkoznak, amely egy Delaware állambeli betéti társaság (limited partnership) és/vagy leányvállalatainkra és kapcsolt vállalatainkra, ideértve a Travelscape LLC-t, amely egy nevadai korlátolt felelősségű társaság (limited liability company) („Travelscape”). „Ön”: a webhelyre látogató és/vagy e Webhelyen rajtunk keresztül vagy ügyfélszolgálati képviselőinken keresztül foglalást kezdeményező ügyfél.

E Webhely célja

E Webhely kizárólag utazással kapcsolatos információk gyűjtésével, az utazással kapcsolatos termékek és szolgáltatások elérhetőségének meghatározásával, jogszerű foglalással vagy utaztatókkal történő más jellegű üzletkötéssel kapcsolatos segítség nyújtása, és nem pedig más célból jött létre.

E Webhely kizárólag valamennyi, az alábbiakban rögzített feltétel és tájékoztató (együttesen: a „Megállapodás”) változatlan formában történő elfogadása esetén használható. E Webhelyhez való, bármely formában történő hozzáférés vagy annak használata esetén Ön vállalja, hogy Önre nézve jelen Megállapodás kötelező érvényű. Amennyiben Ön bármely utazással kapcsolatos terméket vagy szolgáltatást foglal e Webhelyen ügyfélszolgálati munkatársainkon keresztül, Ön vállalja, hogy jelen Megállapodás valamennyi ilyen ügyletre vonatkozik. Kérjük, olvassa el figyelmesen a Megállapodást. Ha nem fogadja el valamennyi feltételt, kérjük, ne használja e Webhelyet.

Kérjük, időnként térjen vissza erre az oldalra, és olvassa el jelen Megállapodás legújabb verzióját. Fenntartjuk annak jogát, hogy saját belátásunk szerint, előzetes értesítés nélkül bármikor módosítsuk vagy más módon megváltoztassuk jelen Megállapodást, és ha továbbra is hozzáfér e Webhelyhez, vagy használja e Webhelyet, az azt jelenti, hogy Ön elfogadja a megváltoztatott vagy módosított Megállapodást.

A WEBHELY HASZNÁLATA

e Webhely használatának feltételeként Ön szavatolja, hogy (i) legalább 18 éves; (ii) rendelkezik a megfelelő jogi cselekvőképességgel ahhoz, hogy kötelező érvényű jogi kötelezettséget vállaljon; (iii) e Webhelyet jelen Megállapodással összhangban használja fel; (iv) e Webhelyet kizárólag saját maga vagy más olyan személy részére történő jogszerű foglalásokra használja, akinek nevében jogszerűen eljárhat; (v) tájékoztatja ezen más személyeket az összes olyan feltételről, többek között az alkalmazandó összes szabályról és korlátozásról, amelyek az Ön által a nevükben tett foglalásokra vonatkoznak; továbbá (vi) az Ön által e Webhelyen megadott összes információ valós, pontos, helyes és teljes. Fenntartjuk azon jogunkat, hogy saját döntésünk alapján bárki számára, bármikor, bármely okból – ideértve, többek között jelen Megállapodás megszegését –, megtagadjuk a hozzáférést e Webhelyhez és az általunk kínált szolgáltatásokhoz.

TILTOTT TEVÉKENYSÉGEK

Az e Webhelyen található tartalom és információ (többek között, de nem kizárólagosan az ár és az utazási szolgáltatások elérhetősége), valamint az ilyen tartalom vagy információ nyújtásához felhasznált infrastruktúra a mi, illetve szállítóink és szolgáltatóink tulajdonát képezi. Noha Ön korlátozott számban másolatot készíthet az e Webhelyen keresztül lefoglalt utazások vagy szolgáltatások útvonaláról (és a hozzá kapcsolódó dokumentumokról), Ön elfogadja, hogy az e Webhelytől vagy e Webhelyen keresztül beszerzett információkat, szoftvereket, termékeket vagy szolgáltatásokat nem módosíthatja, másolhatja, terjesztheti, továbbíthatja, jelenítheti meg, adhatja elő, reprodukálhatja, adhatja ki, adhatja licencbe, hozhat létre belőlük származtatott műveket, továbbíthatja, értékesítheti, vagy viszontértékesítheti. Ezen kívül Ön vállalja, hogy:

  1. nem használja fel e Webhelyet vagy annak tartalmát kereskedelmi célokra;
  2. nem tesz spekulatív, hamis vagy csalárd jellegű foglalást, illetve kereslet növekedésére számítva végzett foglalást;
  3. kifejezett írásos engedélyünk nélkül sem robotot, sem spidert, sem scrapert, továbbá egyéb automatizált eszközt, illetve manuális folyamatot nem alkalmaz e Webhely tartalmaihoz vagy információihoz történő hozzáférés, illetve ezek figyelemmel kísérése vagy másolása céljára;
  4. nem sérti meg e Webhely robotok kizárását célzó fejléceiben lévő korlátozásokat, és nem kerüli meg vagy játssza ki azokat az egyéb intézkedéseket, amelyek célja az e Webhelyhez történő hozzáférés megakadályozása vagy korlátozása;
  5. nem tesz olyan lépést, amely megítélésünk szerint ésszerűtlenül vagy aránytalanul nagy terhet jelent, vagy jelenthet infrastruktúránkra;
  6. semmilyen célból nem alkalmaz közvetlen weboldal címzést (deep-link) e Webhely bármely részéhez (többek között beleértve bármilyen utazási szolgáltatáshoz tartozó vásárlási útvonalat is), kifejezett írásos engedélyünk nélkül; vagy
  7. e Webhely egyetlen részét sem fogja keretben (frame) megjelentetni vagy tükrözni (mirror), vagy más módon e Webhely bármely részét egy másik webhelyen megjeleníteni előzetes írásos engedélyünk nélkül.

SZÁLLÍTÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Külön feltételek alkalmazandók az utazással kapcsolatban Ön által kiválasztott áruk és szolgáltatások lefoglalására és megvásárlására. Kérjük, alaposan olvassa át ezeket a külön feltételeket. Ön vállalja, hogy betartja bármely olyan szállító által megállapított vásárlásra vonatkozó feltételeket, akivel szerződni kíván, többek között esedékességkor kifizet minden összeget, és a szállítónak a viteldíjak, a termékek vagy szolgáltatások elérhetőségére és használatára vonatkozó szabályzatát és korlátozásait is betartja.

Ön tudomásul veszi, hogy bizonyos szolgáltatásokat és/vagy tevékenységeket kínáló szállítók arra kérhetik, hogy írja alá felelősség kizárási nyilatkozatukat az általuk kínált szolgáltatásban és/vagy tevékenységben történő részvételt megelőzően. Ön tudomásul veszi, hogy bármely ilyen szállítói üzletszabályzat vagy korlátozás bárminemű megsértése az Ön foglalásának/foglalásainak törléséhez, a vonatkozó utazással kapcsolatos termékek vagy szolgáltatások igénybevételének megtagadásához, a foglalás(ok)ra már kifizetett bármilyen összeg lefoglalásához vezethet, és/vagy számláját megterhelhetjük a részünkről az ilyen szabálysértés következtében felmerült minden költséggel.

Speciális díjtételekkel kalkulált foglalások és Európai Uniós célállomásokra történő, speciális tarifájú légi utazások a Travelscape-nél érhetők el.

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

A jelenleg érvényes, e Webhely használatával kapcsolatban irányadó Adatvédelmi szabályzatunk megtekintéséhez és az általunk alkalmazott gyakorlat megismeréséhez kérjük, kattintson ide: Adatvédelmi szabályzat.

ÁRAK

Ön tudomásul veszi, hogy bizonyos országok hatóságai további adókat (idegenforgalmi adót stb.) vethetnek ki, amelyeket helyben kell megfizetni. E további adók megfizetéséért kizárólag Ön felel.

A szállodai szolgáltatók az esetlegesen felmerülő adókat kiszámlázzák felénk. A szállodai szolgáltatók a vonatkozó adókat a megfelelő adókat kivető államok felé fizetik meg. Az adó-visszatérítési díjak, amelyeket az előre fizetett szállodai tranzakciók után számítunk fel, a becsült tranzakciós adót fejezik ki, (pl. forgalmi és használati adót, foglalási adót, szobaadót, jövedéki adót, áfát stb.) amit a szállítói szolgáltatóknak fizetünk az Ön szállodai foglalásaival kapcsolatban. Nem jelentik olyan adók Öntől történő beszedését, amelyet a vonatkozó adóhatóságoknak kellene megfizetnünk. A Travelscape részéről a szállodai szolgáltatóknak ténylegesen kifizetett adó eltérhet az adó-visszatérítési díjak összegétől, a szálloda ügyfelünk részéről történő tényleges használata időpontjában érvényes kulcsoktól, adókötelezettségtől stb. függően.

Az EUROBOOKINGS nem azon szállító társszállítójaként jár el, akinél ügyfeleink utazási igényeinek kielégítése céljából foglalást végzünk. Az adókötelezettség és a megfelelő adókulcs az adott helytől függően nagymértékben eltérhet.

ELŐRE FIZETETT SZÁLLODAI FOGLALÁSOK

Az EUROBOOKINGS kapcsolt vállalata, a Travelscape a szállodákkal előre letárgyalja a szállodákkal bizonyos szobák tarifáit. Ön meghatalmazza az EUROBOOKINGS-t, hogy a teljes foglalási díj alapján végezzen foglalást, amely magában foglalja a szobának a Webhelyen feltüntetett árát, valamint az adó-visszatérítési díjakat és a szolgáltatási díjakat. Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Travelscape a teljes foglalási díjat hitelkártyájára terhelje.

Előre fizetett szállodai foglalását lemondhatja vagy módosíthatja, a foglalásra vonatkozó üzletszabályzatban vagy korlátozásokban jelzett lemondási vagy módosítási díjat azonban felszámítjuk. Amennyiben foglalását nem a foglalása szerinti szállodára vonatkozó lemondási szabályzatban meghatározott időpont előtt mondja le, vagy módosítja (amely rendszerint az érkezésének dátumát 24 – 72 órával megelőző időpont), akkor egy éjszakára vonatkozó szobadíjat, adó-visszatérítési díjakat és szolgáltatási díjakat számítunk fel. Amennyiben nem érkezik meg a foglalásban jelzett első éjszakáig, és a foglalásban szereplő következő napra tervezi a bejelentkezést, ahhoz, hogy foglalását ne töröljük, legkésőbb a foglalásban szereplő első éjszaka dátuma szerinti napon jeleznie kell nekünk a foglalás módosítását. A szoba el nem foglalása vagy korábbi kijelentkezés esetén visszatérítési igényét a kijelentkezését követő 60 napon belül nyújthatja be.

Ön vállalja, hogy az Ön esetében felmerülő lemondási és módosítási díjat megfizeti. Bizonyos esetekben a foglalásokat utólagosan nem lehet módosítani vagy törölni, a szállodai foglalásra vonatkozó üzletszabályzatban és korlátozásokban jelzettek alapján. Ön vállalja, hogy betartja azokat a feltételeket, amelyek az Ön által előre fizetett szállodai foglalásokra vonatkoznak.

ÚTI CÉLOK

Bár a legtöbb utazás, a nemzetközi úti célokat is beleértve, zavartalanul zajlik le, bizonyos célállomások nagyobb kockázattal járhatnak, mint mások. Arra kérjük az utasokat, hogy az utazás lefoglalása előtt, különösen nemzetközi úti célok esetén tekintsék át a kormányuk által kiadott tilalmakat, figyelmeztetéseket, bejelentéseket és tanácsokat.

AZZAL, HOGY BIZONYOS CÉLÁLLOMÁSOKRA SZÓLÓ UTAZÁST KÍNÁLUNK ÉRTÉKESÍTÉSRE, NEM TESZÜNK OLYAN ÉRTELMŰ NYILATKOZATOT, ILLETVE NEM SZAVATOLJUK AZT, HOGY AZ ILYEN CÉLPONTOKBA TÖRTÉNŐ UTAZÁS TANÁCSOS VAGY KOCKÁZATMENTES LENNE, ÉS NEM FELELÜNK AZ ILYEN CÉLÁLLOMÁSOKRA TÖRTÉNŐ UTAZÁSBÓL ESETLEGESEN EREDŐ KÁROKÉRT VAGY VESZTESÉGEKÉRT.

A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

A WEBOLDALON KÖZZÉTETT INFORMÁCIÓK, SZOFTVEREK, TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK TÖBBEK KÖZÖTT AZ ÁRRAL KAPCSOLATOS PONTATLANSÁGOKAT VAGY HIBÁKAT TARTALMAZHATNAK. AZ EUROBOOKINGS, LEÁNYVÁLLALATAI ÉS KAPCSOLT VÁLLALATAI (AZ „EUROBOOKINGS CSOPORTHOZ TARTOZÓ VÁLLALATOK”) ÉS A TÁRSULT, TÁRSMÁRKÁJÚ ÉS/VAGY KAPCSOLÓDÓ WEBOLDALLAL RENDELKEZŐ PARTNEREK, AMELYEKEN KERESZTÜL UTAZÁSSAL KAPCSOLATOS TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSÉT TÁMOGATJUK (EGYÜTTESEN: AZ „EUROBOOKINGS TÁRSULT VÁLLALKOZÁSAI”) KÜLÖNÖSEN NEM GARANTÁLJÁK AZ E WEBHELYEN ISMERTETETT SZÁLLODÁK, LÉGI ÉS HAJÓUTAK, GÉPKOCSIK ÉS EGYÉB TERMÉKEKKEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK ÉS LEÍRÁSOK PONTOSSÁGÁT (IDEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ÁRAKAT, A FÉNYKÉPEKET, A SZÁLLODA FELSZERELTSÉGÉNEK FELSOROLÁSÁT ÉS AZ ÁLTALÁNOS TERMÉKLEÍRÁSOKAT STB.), AMELY INFORMÁCIÓK TÖBBSÉGÉT A MEGFELELŐ SZÁLLÍTÓK BIZTOSÍTJÁK, ÉS KIZÁRJÁK E FENTIEKKEL KAPCSOLATOS HIBÁK VAGY EGYÉB PONTATLANSÁGOK MIATTI FELELŐSSÉGET. TOVÁBBÁ, KIFEJEZETTEN FENNTARTJUK ANNAK JOGÁT, HOGY WEBHELYÜNKÖN KIJAVÍTSUNK MINDEN ÁRRAL KAPCSOLATOS HIBÁT ÉS/VAGY HELYTELEN ÁRON VÉGZETT, FÜGGŐBEN LÉVŐ FOGLALÁST. ILYEN ESETBEN, AMENNYIBEN LEHETSÉGES, FELAJÁNLJUK ÖNNEK A FÜGGŐBEN LÉVŐ FOGLALÁS FENNTARTÁSÁT A HELYES ÁRON, VAGY KÜLÖN DÍJ FELSZÁMÍTÁSA NÉLKÜL TÖRÖLJÜK FOGLALÁSÁT.

A SZÁLLODÁKNAK AZ E WEBHELYEN BEMUTATOTT BESOROLÁSA CSAK ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓUL SZOLGÁL, ÉS AZ EUROBOOKINGS CSOPORTHOZ TARTOZÓ VÁLLALATOK ÉS AZ EUROBOOKINGS TÁRSULT VÁLLALKOZÁSAI NEM GARANTÁLJÁK AZ OSZTÁLYOZÁS PONTOSSÁGÁT. AZ EUROBOOKINGS CSOPORTHOZ TARTOZÓ VÁLLALATOK, AZ EUROBOOKINGS TÁRSULT VÁLLALKOZÁSAI ÉS MEGFELELŐ SZÁLLÍTÓIK NEM GARANTÁLJÁK A KONKRÉT TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELÉRHETŐSÉGÉT. AZ EUROBOOKINGS CSOPORTHOZ TARTOZÓ VÁLLALATOK, AZ EUROBOOKINGS TÁRSULT VÁLLALKOZÁSAI ÉS MEGFELELŐ SZÁLLÍTÓIK BÁRMIKOR TÖKÉLETESÍTHETIK ÉS/VAGY MÓDOSÍTHATJÁK E WEBHELYET.

AZ EUROBOOKINGS CSOPORTHOZ TARTOZÓ VÁLLALATOK, AZ EUROBOOKINGS TÁRSULT VÁLLALKOZÁSAI ÉS MEGFELELŐ SZÁLLÍTÓIK NEM TESZNEK SEMMILYEN NYILATKOZATOT AZ E WEBHELYEN LÉVŐ INFORMÁCIÓK, SZOFTVEREK, TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BÁRMILYEN CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGÁRÓL, ÉS E WEBHELYRE BÁRMILYEN TERMÉK VAGY SZOLGÁLTATÁS FELVÉTELE VAGY ITT TÖRTÉNŐ KÍNÁLATA NEM JELENTI AZT, HOGY AZ EUROBOOKINGS CSOPORTHOZ TARTOZÓ VÁLLALATOK VAGY AZ EUROBOOKINGS TÁRSULT VÁLLALKOZÁSAI AZ ILYEN TERMÉKEKET VAGY SZOLGÁLTATÁSOKAT JÓVÁHAGYJA VAGY AJÁNLJA. MINDEN ILYEN INFORMÁCIÓ, SZOFTVER, TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁS ADOTT ÁLLAPOTÁBAN KERÜL ISMERTETÉSRE, BÁRMIFÉLE GARANCIA NÉLKÜL. AZ EUROBOOKINGS CSOPORTHOZ TARTOZÓ VÁLLALATOK, AZ EUROBOOKINGS TÁRSULT VÁLLALKOZÁSAI ÉS MEGFELELŐ SZÁLLÍTÓIK EZENNEL KIZÁRNAK MINDEN OLYAN GARANCIÁT ÉS FELTÉTELT, AMELY SZERINT E WEBHELY, ANNAK SZERVEREI, ILLETVE AZ EUROBOOKINGS CSOPORTHOZ TARTOZÓ VÁLLALATOK, AZ EUROBOOKINGS TÁRSULT VÁLLALKOZÁSAI ÉS/VAGY MEGFELELŐ SZÁLLÍTÓIK ÁLTAL KÜLDÖTT E-MAILEK VÍRUSOKTÓL VAGY MÁS KÁROS ELEMEKTŐL MENTESEK. AZ EUROBOOKINGS CSOPORTHOZ TARTOZÓ VÁLLALATOK, AZ EUROBOOKINGS TÁRSULT VÁLLALKOZÁSAI ÉS MEGFELELŐ SZÁLLÍTÓIK EZENNEL KIZÁRNAK MINDEN GARANCIÁT ÉS FELTÉTELT AZ ILYEN INFORMÁCIÓKKAL, SZOFTVEREKKEL, TERMÉKEKKEL ÉS SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE A FORGALOMKÉPESSÉGRE, KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGRE, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, JOGCÍMRE ÉS A JOGSÉRTÉS KIZÁRÁSÁRA VONATKOZÓ MINDEN FELTÉTELEZETT GARANCIÁT ÉS FELTÉTELT.

AZ EZEN A WEBHELYEN UTAZÁSI VAGY EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOKAT NYÚJTÓ LÉGI FUVAROZÓK, SZÁLLODÁK ÉS EGYÉB SZÁLLÍTÓK FÜGGETLEN VÁLLALKOZÓK, ÉS AZ EUROBOOKINGS CSOPORTHOZ TARTOZÓ VÁLLALATOKNAK, EUROBOOKINGS TÁRSULT VÁLLALKOZÁSAINAK NEM MEGBÍZOTTAI VAGY ALKALMAZOTTAI. TOVÁBBÁ AZ EUROBOOKINGS CSOPORTHOZ TARTOZÓ VÁLLALATOK VAGY AZ EUROBOOKINGS TÁRSULT VÁLLALKOZÁSAI NEM FELELNEK BÁRMELY ILYEN SZÁLLÍTÓ CSELEKMÉNYEIÉRT, HIBÁIÉRT, MULASZTÁSAIÉRT, NYILATKOZATAIÉRT, GARANCIÁIÉRT, JOGSÉRTÉSEIÉRT, GONDATLANSÁGÁÉRT, VAGY AZ EZEKBŐL EREDŐ BÁRMILYEN SZEMÉLYI SÉRÜLÉSÉRT, HALÁLESETÉRT, VAGYONI KÁRÉRT, ILLETVE AZ EZEKBŐL EREDŐ MÁS VESZTESÉGÉRT VAGY KÖLTSÉGEKÉRT. AZ EUROBOOKINGS CSOPORTHOZ TARTOZÓ VÁLLALATOK ÉS AZ EUROBOOKINGS TÁRSULT VÁLLALKOZÁSAI NEM TARTOZNAK FELELŐSSÉGGEL ÉS KÁRTÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL BÁRMILYEN KÉSEDELEM, LEMONDÁS, TÚLFOGLALÁS, SZTRÁJK, VIS MAJOR VAGY EGYÉB, A KÖZVETLEN ELLENŐRZÉSI KÖRÜKÖN KÍVÜL ÁLLÓ OKOK ESETÉN, ÉS NEM TARTOZNAK FELELŐSSÉGGEL SEMMILYEN TÖBBLETKÖLTSÉGÉRT, MULASZTÁSÉRT, KÉSEDELEMÉRT, ÁTIRÁNYÍTÁSÉRT VAGY BÁRMILYEN KORMÁNY VAGY HATÓSÁG CSELEKMÉNYEIÉRT SEM.

AZ EUROBOOKINGS CSOPORTHOZ TARTOZÓ VÁLLALATOK, AZ EUROBOOKINGS TÁRSULT VÁLLALKOZÁSAI ÉS/VAGY MEGFELELŐ SZÁLLÍTÓIK SEMMILYEN ESETBEN SEM TARTOZNAK FELELŐSSÉGGEL SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, BÜNTETŐ JELLEGŰ, ESETI, KÜLÖNLEGES VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT VAGY VESZTESÉGÉRT, AMELY E WEBHELY ELÉRÉSÉBŐL, MEGJELENÍTÉSÉBŐL VAGY HASZNÁLATÁBÓL ERED, VAGY AZZAL BÁRMILYEN MÓDON KAPCSOLATOS, VAGY E WEBHELY KÉSEDELMES ELÉRÉSÉBŐL, MEGJELENÍTÉSÉBŐL, HASZNÁLATÁBÓL, ILLETVE ELÉRHETETLENSÉGÉBŐL, MEGJELENÍTHETETLENSÉGÉBŐL VAGY HASZNÁLHATATLANSÁGÁBÓL ERED, (IDEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ E WEBHELYEN MEGJELENŐ VÉLEMÉNYEKRE TÖRTÉNŐ HAGYATKOZÁST; SZÁMÍTÓGÉPES VÍRUSOKAT, INFORMÁCIÓKAT, SZOFTVERT, KAPCSOLÓDÓ WEBOLDALAKAT, VAGY AZ E WEBHELYEN KERESZTÜL BESZERZETT TERMÉKET VAGY SZOLGÁLTATÁSOKAT; VAGY AMELYEK EGYÉBKÉNT E WEBHELY ELÉRÉSÉBŐL, MEGJELENÍTÉSÉBŐL, HASZNÁLATÁBÓL SZÁRMAZNAK), FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY HANYAGSÁG TEÓRIÁJA, SZERZŐDÉSES, VÉTKES CSELEKMÉNYBŐL EREDŐ, SZIGORÚ FELELŐSSÉG VAGY EGYEBEK ALAPJÁN MERÜLNEK FEL, MÉG AKKOR IS, HA AZ EUROBOOKINGS CSOPORTHOZ TARTOZÓ VÁLLALATOK, EUROBOOKINGS TÁRSULT VÁLLALKOZÁSAI ÉS/VAGY A MEGFELELŐ SZÁLLÍTÓK TÁJÉKOZTATÁST KAPTAK E KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL.

Ha a fenti korlátozások ellenére az EUROBOOKINGS Csoporthoz tartozó vállalatok, az EUROBOOKINGS társult vállalkozásai vagy megfelelő szállítói felelősnek bizonyulnak olyan veszteség vagy kár esetén, amely a fentiekből ered vagy azzal kapcsolatos, akkor az EUROBOOKINGS Csoporthoz tartozó vállalatok, az EUROBOOKINGS társult vállalkozásai és/vagy megfelelő szállítói felelőssége összességében nem haladja meg (a) az Ön által az EUROBOOKINGS-nek vagy az EUROBOOKINGS Csoporthoz tartozó vállalatok részére e webhelyen lévő tranzakcióval/tranzakciókkal kapcsolatban fizetett szolgáltatási díjakat, vagy (b) egyszáz dollárt ($100,00) vagy annak helyi valutára átszámított összegét, attól függően, hogy ezek közül melyik a nagyobb összeg.

A felelősség korlátozása a felek közötti kockázatmegosztást tükrözi. Az e szakaszba foglalt korlátozás hatályban marad és alkalmazandó, még akkor is, ha a jelen feltételekben meghatározott korlátozott jogorvoslat alapvető célját nem éri el. Az e feltételekben rögzített felelősségkorlátozás átszáll az EUROBOOKINGS Csoporthoz tartozó vállalatokra, az EUROBOOKINGS társult vállalkozásaira, és/vagy megfelelő szállítóira.

KÁRTALANÍTÁS

Ön vállalja, hogy kártalanítja és kármentesíti az EUROBOOKINGS Csoporthoz tartozó vállalatokat, az EUROBOOKINGS társult vállalkozásait és/vagy a megfelelő szállítóit és bármelyik tisztségviselőjüket, igazgatóikat, alkalmazottaikat és megbízottaikat bármely harmadik fél általi igény, kereset, követelés, kárigény megállapítása, veszteség, kár, bírság, kötbér, vagy bármiféle, vagy bármilyen jellegű egyéb költség és kiadás tekintetében és erejéig, többek között beleértve az alábbi ésszerű jogi és számviteli költségeket is, amely igényekkel harmadik fél lép fel az alábbiak következtében:

  1. jelen Megállapodás vagy az ebben hivatkozott dokumentumok megsértése az Ön részéről;
  2. bármilyen törvény vagy harmadik fél jogainak megsértése az Ön részéről; vagy
  3. e Webhely Ön általi használata.

HARMADIK FELEK OLDALAIRA MUTATÓ HIVATKOZÁSOK

E webhely hiperhivatkozásokat tartalmazhat az EUROBOOKINGS Csoporthoz tartozó vállalatokon kívüli felek által működtetett webhelyekre. Az ilyen hiperhivatkozások csak az Ön tájékoztatására szolgálnak. Nem ellenőrizzük az ilyen webhelyeket, és nem felelünk ezek tartalmáért, adatvédelmükért vagy e webhelyek más gyakorlatáért. Önnek kell továbbá óvintézkedéseket tennie annak biztosítására, hogy bármilyen linket is választ vagy bármilyen szoftvert is tölt le (erről a Webhelyről vagy más webhelyekről), az mentes legyen olyan elemektől, mint pl. vírusok, férgek, ún. trójai programok, hibák és más kártevők. Az ilyen weboldalakra átvezető hiperhivatkozások felvétele nem jelenti az ilyen weboldalakon lévő anyag jóváhagyását, vagy bármilyen társulást azok fenntartóival.

AZ E WEBHELYEN ELÉRHETŐ SZOFTVEREK

Az e weboldalról letölthető bármely szoftver („Szoftver”) az EUROBOOKINGS Csoporthoz tartozó vállalatok és/vagy megfelelő szállítóik szerzői jogi védelem alatt álló munkája. Az ilyen Szoftver Ön általi felhasználását a végfelhasználói licencszerződés feltételei szabályozzák, amelyek (adott esetben) a Szoftver mellett vagy a Szoftverben találhatóak meg („Licencszerződés”). Csak akkor telepíthet vagy használhat fel bármilyen Szoftvert, amelyhez Licencszerződés van mellékelve, vagy ilyen szerződést tartalmaz, ha előbb vállalja a Licencszerződés feltételeinek betartását. A Licencszerződéssel nem kísért bármilyen, e Webhelyről letölthető Szoftver esetében ezennel Önnek, a felhasználónak, személyes, át nem ruházható licencet nyújtunk a Szoftver használatára kizárólag az e webhely megtekintése és egyéb módon való felhasználása céljából ezen üzletszabályzat szerint.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy e Webhelyen lévő minden Szoftver, korlátozás nélkül beleértve minden HTML-kódot és Active X-vezérlést is, az EUROBOOKINGS Csoporthoz tartozó vállalatok és/vagy megfelelő szállítóink tulajdona, amelyeket szerzői jog oltalmaz és nemzetközi szerződésben rögzített rendelkezések védenek. Tilos a Szoftver bármilyen reprodukálása vagy viszonteladóként való terjesztése, és ez súlyos polgári és büntetőjogi felelősséget vonhat maga után. A törvénysértőket a jog a legsúlyosabb büntetéssel sújtja.

A FENTIEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL KIFEJEZETTEN TILOS A SZOFTVER BÁRMILYEN MÁS KISZOLGÁLÓRA TÖRTÉNŐ ÁTMÁSOLÁSA, ILLETVE BÁRMELY MÁS KISZOLGÁLÓN TÖRTÉNŐ REPRODUKÁLÁSA, VAGY ANNAK TOVÁBBI REPRODUKÁLÁS, ILLETVE TERJESZTÉS CÉLJÁBÓL TÖRTÉNŐ ÁTHELYEZÉSE. A SZOFTVERRE CSAK A LICENCSZERZŐDÉS FELTÉTELEI SZERINTI GARANCIA VONATKOZIK (FELTÉVE, HOGY LÉTEZIK ILYEN GARANCIA).

VALUTAÁTSZÁMÍTÓ

A valutaárfolyamok különböző nyilvánosan hozzáférhető forrásokon alapulnak, és csak tájékoztató jellegűek. Az árfolyamok pontosságát nem ellenőrizzük, és a tényleges árfolyamok változhatnak. Az árfolyamadatok nincsenek minden nap frissítve. Ellenőrizze a valutaátváltó dátumát, így megtudhatja, hogy az adott árfolyamot mely napon frissítették utoljára. A jelen alkalmazásban szereplő adatok pontosnak tekinthetők, az EUROBOOKINGS Csoporthoz tartozó vállalatok és/vagy megfelelő szállítóink azonban nem szavatolják, illetve garantálják azok pontosságát. Ezen adatok pénzügyi célból történő felhasználása esetén azt javasoljuk, hogy az árfolyamok pontosságának ellenőrzéséhez képzett szakértő segítségét vegyék igénybe. Ezen adatok felhasználását csak személyes célokra engedélyezzük, és kifejezetten tilos ezek kereskedelmi célú viszontértékesítése, további terjesztése és felhasználása.

SZERZŐI JOGI ÉS MÁRKAVÉDJEGY-TÁJÉKOZTATÓK

E weboldalon minden tartalom jogvédett: ©2011 EUROBOOKINGS.com L.P. Minden jog fenntartva. Az EUROBOOKINGS.com L.P. nem felel olyan weboldalakon lévő tartalmakért, amelyeket nem az EUROBOOKINGS.com L.P. üzemeltet. Az „EUROBOOKINGS”, az EUROBOOKINGS.com L.P. vagy az EUROBOOKINGS Csoporthoz tartozó más vállalatok márkavédjegyei vagy az Egyesült Államokban és/vagy más országokban bejegyzett védjegyei. A Webhelyen említett egyéb emblémák, termékek és társaságok nevei a megfelelő tulajdonosaik védjegyei lehetnek.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

E Webhelyet egy amerikai jogi személy működteti, és jelen Megállapodást az Egyesült Államok Washington államának törvényei szabályozzák. Ön ezennel elfogadja az USA Washington állam, King megye bíróságainak kizárólagos joghatóságát és helyszínét az e Webhely használatából eredő vagy ezzel kapcsolatos minden jogvitában. E webhely felhasználása nem engedélyezett egyetlen olyan joghatóság területén sem, amely nem biztosítja ezen üzletszabályzatban szereplő valamennyi rendelkezés hatályosságát, beleértve (de nem kizárólagosan) a jelen bekezdést is.

Ön tudomásul veszi, hogy Ön és a az EUROBOOKINGS Csoporthoz tartozó egyetlen vállalat között sem jön létre közös vállalkozás, partnerség vagy munkaviszony jelen Megállapodás eredményeként vagy e webhely használatából eredően.

Részünkről e szerződés teljesítése a hatályos törvényektől és jogi eljárástól függ, és jelen Megállapodásban foglaltak nem korlátozzák azon jogunkat, hogy megfeleljünk a rendészeti, más kormányzati szerv kéréseinek vagy előírásainak, vagy azon jogi igényeknek, illetve előírásoknak, melyek e Webhely Ön által történő felhasználására, illetve olyan adatokra vonatkoznak, amelyeket Ön e Webhely felhasználása során részünkre megad, illetve amelyeket ezen használat során összegyűjtünk. Amennyire az alkalmazandó jogszabályok erre lehetőséget adnak, Ön vállalja, hogy bármely kárigényt vagy kereseti jogalapot, amely e Webhely eléréséből vagy használatából ered e kárigény vagy kereset keletkezésétől vagy felmerülésétől számított két (2) éven belül benyújt, vagy arról végleg lemond.

Amennyiben jelen Megállapodás bármely része érvénytelennek, törvényellenesnek, vagy végrehajthatatlannak bizonyul, az a jelen Megállapodás többi rendelkezésének érvényességét, törvényességét vagy végrehajthatóságát nem befolyásolja vagy korlátozza. Ha elmulasztjuk jelen Megállapodás bármely rendelkezésének érvényesítését vagy késedelmesen érvényesítjük azt, ez nem jelenti ugyanezen vagy más rendelkezés(ek) jövőbeni érvényesítésére vonatkozó jogunk feladását.

Jelen Megállapodás (és az ebben hivatkozott bármely más feltétel) a teljes megállapodást képezi Ön és mi közöttünk e Webhely tárgyában, és hatályon kívül helyez minden korábbi vagy ezzel egyidejű tájékoztatást és javaslatot, függetlenül attól, hogy az elektronikus úton, szóban vagy írásban került-e átadásra Ön és mi közöttünk e Webhely tárgyában. Jelen Megállapodás és az elektronikus formában közölt bármilyen tájékoztató nyomtatott változata a jelen Megállapodással kapcsolatos vagy ezen alapuló bírósági vagy közigazgatási eljárás során ugyanolyan mértékben és ugyanolyan feltételekkel benyújtható, mint az eredetileg nyomtatott formában készült és nyilvántartott más üzleti dokumentumok és iratok.

Az e Webhelyen fiktív néven említett társaságok, termékek, személyek, szereplők és/vagy adatok nem képviselnek valós személyeket, társaságokat, termékeket vagy eseményeket.

Az itt kifejezetten nem biztosított valamennyi jogot fenntartjuk.

Módosítva December 15, 2013
©2013 EUROBOOKINGS.COM L.P. Minden jog fenntartva.


  

Ezeken a nyelveken:Hotel reservations | Hotelreservierungen | Réservations d'Hôtels | Prenotazioni Alberghiere | Reservas de Hoteles | Reservas de Hotéis | Hotelreserveringen | Reserves d'hotel | Ξενοδοχειακές Κρατήσεις | Rezerwacje hotelu | Бронирование отелей | Rezervace hotelu | ホテル予約 | 酒店预订 | Hotellbokningar | Hotellreservasjoner | Hotelin varaukset | Otel rezervasyonları | Hotelreservationer | Rezervări | Хотелски резервации | Hotel foglalások

Copyright © 2001 - 2024 Eurobookings. Všechna práva vyhrazena.

Még több az eurobookingstól

Ne maradjon le az újdonságokról és a különleges ajánlatokról!