Dansk
amerikansk dollar (USD)
Reserver online eller ring: (800) 745-9784

Vilkår og betingelser

1. Omfanget af vores tjenester

Ord anvendt i aftalen

Ordene "vi", "os", "vores" og "EUROBOOKINGS" henviser til Eurobookings.com L.P., som er partnerskab med begrænset hæftelse i Delaware, USA, og/eller vores datterselskaber og tilknyttede aktiviteter samt Travelscape LLC, som er et selskab i Nevada, USA, med begrænset hæftelse (“Travelscape”). Ordet "du" eller "dig" henviser til kunden, der besøger webstedet og/eller laver en reservation via os på webstedet eller vores kundeservicemedarbejdere.

Webstedets formål

Webstedet stilles til rådighed alene for at hjælpe dig med at indsamle rejseoplysninger, vurdere tilgængeligheden af rejseprodukter og -tjenester, foretage gyldige reservationer eller indgå anden form for aftale med rejseleverandører og ikke for noget andet formål.

Webstedet tilbydes til dig på betingelse af din accept uden ændring af alle vilkår, betingelser og meddelelser, som fremgår nedenfor (kaldes samlet for "Aftalen"). Ved at tilgå eller bruge webstedet uanset måden accepterer du at være bundet af nærværende aftale. I det omfang at du bestiller rejseprodukter eller -tjenester på webstedet via en call-center-medarbejder, accepterer du, at aftalen gælder for alle de tilhørende transaktioner. Du skal læse aftalen nøje. Hvis du ikke accepterer alle vilkår og betingelser i aftalen, så må du ikke anvende webstedet.

Sørg for at besøge denne side med jævne mellemrum så du kan læse den seneste udgave af aftalen. Vi forbeholder os ret til løbende og efter eget skøn at ændre eller på anden måde opdatere aftalen uden forudgående meddelelse og din fortsatte adgang eller brug af webstedet betyder, at du accepterer den opdaterede eller ændrede aftale.

BRUG AF WEBSTEDET

Det er en betingelse for din brug af webstedet, at du garanterer at i) være mindst 18 år gammel; ii) være myndig og kan indgå en juridisk bindende aftale, iii) ville bruge webstedet i overensstemmelse med aftalen, iv) kun bruge webstedet til en gyldig reservation for dig eller en anden person, som du har bemyndigelse til at handle på vegne af, v) orientere disse øvrige personer om de vilkår og betingelser, som gælder for en reservation, som du foretager på vegne af vedkommende, samt alle tilhørende regler og begrænsninger gældende derfor, og vi) alle oplysninger, du modtager på webstedet, er rigtige, korrekte og fuldstændige. Vi forbeholder os ret til efter eget skøn at nægte en person adgang til webstedet og den tjeneste, vi tilbyder, uanset tid og årsag, samt men ikke begrænset til overtrædelse af aftalen.

NAVNEBESKYTTEDE AKTIVITETER

Webstedets indhold og oplysninger (herunder men ikke begrænset til pris og tilgængeligheden af rejsetjenester) samt infrastrukturen til at levere dette indhold og disse oplysninger) er noget, vi ejer sammen med vores leverandører og tjenesteudbydere. Selvom du godt må lave begrænsede kopier af din rejseplan (og tilhørende dokumenter) for rejser eller tjenester, der bestilles via webstedet, accepterer du ikke på anden måde at ændre, kopiere, distribuere, sende, vise, udføre, gengive, udgive, give licens til, fremstille afledt arbejde af, overføre eller sælge eller videresælge oplysninger, software, produkter eller tjenester, du får fra eller via webstedet. Endvidere accepterer du at:

  1. ikke at bruge webstedet eller dets indhold til et kommercielt formål
  2. ikke at foretage en spekulativ, forkert, svigagtig reservation eller en reservation på forventet efterspørgsel;
  3. ikke at tilgå, overvåge eller kopiere indhold eller oplysninger fra webstedet med en robot-, spider-, scraper-funktion eller anden automatisk funktion eller manuel proces uanset formålet uden vores skriftlige tilladelse
  4. ikke at overtræde begrænsningerne i robotudelukkelsesoverskrifter på webstedet eller på nogen måde omgå en foranstaltning, der anvendes for at forhindre eller begrænse adgang til webstedet;
  5. ikke at gøre noget der efter vores skøn medfører eller kan medføre en urimelig eller uforholdsmæssig stor belastning på vores infrastruktur;
  6. ikke at oprette dybe links til en del af webstedet (samt uden begrænsning købstien for rejsetjenester) uanset formålet og uden vores udtrykkelige skriftlige tilladelse eller
  7. ikke at "indramme", "spejle" eller på anden måde indarbejde en del af webstedet i et andet websted uden vores forudgående skriftlige godkendelse.

LEVERANDØRREGLER OG -BEGRÆNSNINGER

Der gælder yderligere vilkår og betingelser for din reservation og dit køb af de rejseprodukter og -tjenester, som du vælger. Du bedes læse de yderligere vilkår og betingelser nøje. Du accepterer at overholde de vilkår og betingelser, der gælder for den leverandør du vælger at handle med, samt men ikke begrænset til betaling af ethvert beløb, der skyldes, og i overensstemmelse med leverandørens regler og begrænsninger vedrørende tilgængeligheden af priser, produkter og tjenester.

Du anerkender, at visse leverandører, der tilbyder visse tjenester og/eller aktiviteter, kan kræve, at du skal underskrive en ansvarsfraskrivelse for at deltage i den tjeneste og/eller aktivitet de tilbyder. Du forstår, at overtrædelse af leverandørens regler og begrænsninger kan føre til annullering af din reservation eller dine reservationer, hvis du afvises adgang til rejseproduktet eller -tjenesten, at du mister et betalt beløb for din reservation eller dine reservationer og/eller at din konto debiteres for de omkostninger, vi påføres af overtrædelsen.

Hotelreservationer til særlige priser og produkter til særlige priser vedrørende rejse til destinationer i EU leveres til dig af Travelscape.

POLITIK FOR BEHANDLING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Klik her for at læse vores aktuelle politik for behandling af personlige oplysninger, som også gælder brugen af webstedet, for at forstå vores praksis: Politik for behandling af personlige oplysninger.

PRISER

Du anerkender, at myndighederne i visse lande kan indføre yderligere beskatning (turistskat, osv.), som skal betales lokalt. Du er alene ansvarlig for at betale en sådan yderligere beskatning.

Hotelleverandørerne fakturerer os og inkluderer efter omstændighederne skattebeløb. Hotelleverandørerne sender det gældende skattebeløb til de relevante skattemyndigheder. Det skattegebyr, som vi opkræver dig ved en forudbetalt hoteltransaktion, udgør den anslåede transaktionsskat (fx salgs-, anvendelses-, beboelses-, værelsesskat, punktafgift, moms, osv.), som vi betaler til hotelleverandøren i forbindelse med din hotelreservation. Det er ikke en opkrævning af skat fra dig, som vi sender til de relevante skattemyndigheder. Det faktiske skattebeløb, der betales af Travelscape til hotelleverandørerne, kan variere fra det opkrævede skattegenvindingsbeløb afhængigt af satser, beskatning, osv. som er gældende på tidspunktet for kundens anvendelse af hotellet.

EUROBOOKINGS er ikke delleverandør sammen med leverandøren, som vi bestiller eller reserverer kundens rejse hos. Beskatning og gældende skattesats varierer betydeligt fra sted til sted.

FORUDBETALTE HOTELRESERVATIONER

EUROBOOKINGS’s tilknyttede aktiviteter i form af Travelscape forhandler forinden visse værelsespriser med hoteller. Du autoriserer EUROBOOKINGS til at foretage reservationer for den samlede reservationspris, som omfatter den viste værelsespris på webstedet, plus skattegenvindingsafgifter og servicegebyrer. Du accepterer, at Travelscape opkræver den samlede reservationspris på dit kreditkort.

Du kan annullere eller ændre din forudbetalte hotelreservation men du opkræves annullerings- eller ændringsgebyret, som fremgår af reglerne og begrænsningerne for hotelreservationen. Hvis du ikke annullerer eller ændrer din reservation inden den gældende annulleringsfrist, som gælder på det hotel du har bestilt (det er forskelligt fra hotel til hotel og normalt 24 til 72 timer) inden dit ankomsttidspunkt, skal du betale den gældende overnatningspris, skattegenvindingsgebyr og servicegebyr. Hvis du ikke møder op den første aften for reservationen og planlægger at checke ind for de efterfølgende nætter i henhold til din reservation, skal du bekræfte ændringen af reservationen til os senest på datoen for din første overnatning for at undgå, at din reservation annulleres. Du skal bede om refusion for manglende ankomst eller tidlig check ud inden 60 dage efter, at du har checket ud.

Du accepterer at betale et eventuelt annullerings- eller ændringsgebyr, som du opkræves. I begrænsede tilfælde kan en reservation ikke ændres eller annulleres, efter at den er foretaget, i henhold til reglerne og begrænsningerne for hotelreservationen. Du accepterer at overholde de vilkår og betingelser, som gælder for dig, for din forudbetalte hotelreservation.

REJSEDESTINATIONER

Selvom de fleste rejser samt rejser til internationale destinationer gennemføres uden problemer, kan rejse til visse destinationer indebærer større risiko end andre. Vi opfordrer passagerer til at læse rejseforbud, -advarsler, -vejledninger og -rådgivning, der udsendes af myndighederne, inden de bestiller deres rejse, navnlig ved rejse til udlandet.

VED AT TILBYDE SALG AF REJSER TIL BESTEMTE DESTINATIONER GIVER VI INGEN OPLYSNINGER ELLER OM GARANTI FOR, AT DISSE STEDER ANBEFALES ELLER ER UDEN RISIKO, OG VI ER IKKE ANSVARLIGE FOR SKADE ELLER TAB SOM FØLGE AF REJSE TIL DISSE DESTINATIONER.

ANSVARSFRASKRIVELSE

OPLYSNINGER, SOFTWAREN, PRODUKTERNE OG TJENESTERNE, DER FREMGÅR AF WEBSTEDET, KAN INDEBÆRE UNØJAGTIGHEDER ELLER FEJL HERUNDER FORKERTE PRISER. DET GÆLDER SPECIFIKT, AT EUROBOOKINGS OG DETS DATTERSELSKABER OG TILKNYTTEDE AKTIVITETER (“EUROBOOKINGS-KONCERNEN”) OG NAVNETILKNYTTEDE OG/ELLER RELATEREDE WEBSTEDPARTNERE, SOM REJSEPRODUKTER OG -TJENESTER MARKEDSFØRES VIA (KALDES SAMLET “EUROBOOKINGSS TILKNYTTEDE AKTIVITETER”) IKKE GARANTERER NØJAGTIGHEDEN AF OG FRASKRIVER SIG ETHVERT ANSVAR FOR FEJL ELLER ANDEN UNØJAGTIGHED VEDRØRENDE OPLYSNINGER OG BESKRIVELSE AF HOTEL-, FLY-, CRUISE-, BIL- OG ØVRIGE REJSEPRODUKTER, DER VISES PÅ WEBSTEDET (SAMT UDEN BEGRÆNSNING PRISER, FOTOS, OPLYSNINGER OM HOTELFACILITETER, GENEREL PRODUKTBESKRIVELSE, OSV.), SOM HOVEDSAGELIGT ER OPLYSNINGER, DER LEVERES AF DE PÅGÆLDENDE LEVERANDØRER. VI FORBEHOLDER OS ENDVIDERE UDTRYKKELIGT RET TIL AT ÆNDRE FORKERTE PRISER PÅ VORES WEBSTED OG/ELLER I KOMMENDE RESERVATIONER, DER ER INDGÅET TIL EN FORKERT PRIS. HVIS DET ER MULIGT, VIL VI I DET PÅGÆLDENDE TILFÆLDE GIVE DIG MULIGHED FOR AT BEHOLDE DIN KOMMENDE RESERVATION TIL DEN RIGTIGE PRIS ELLERS VIL VI ANNULLERE DIN RESERVATION UDEN EKSTRAUDGIFT.

HOTELVURDERINGER, DER VISES PÅ WEBSTEDET, ER KUN VEJLEDENDE OG EUROBOOKINGS-KONCERNEN OG EUROBOOKINGSS TILKNYTTEDE AKTIVITETER GIVER INGEN GARANTI FOR NØJAGTIGHEDEN AF DISSE VURDERINGER. EUROBOOKINGS-KONCERNEN, EUROBOOKINGSS TILKNYTTEDE AKTIVITETER OG DERES TILHØRENDE LEVERANDØRER GIVER INGEN GARANTI FOR, AT BESTEMTE PRODUKTER OG TJENESTER ER TILGÆNGELIGE. EUROBOOKINGS-KONCERNEN, EUROBOOKINGSS TILKNYTTEDE AKTIVITETER OG DERES LEVERANDØRER KAN LØBENDE FORBEDRE OG/ELLER ÆNDRE WEBSTEDET.

EUROBOOKINGS-KONCERNEN, EUROBOOKINGSS TILKNYTTEDE AKTIVITETER OG DERES LEVERANDØRER GIVER INGEN OPLYSNINGER OM EGNETHEDEN AF OPLYSNINGER, SOFTWARE, PRODUKTER OG TJENESTER PÅ WEBSTEDET UANSET FORMÅLET OG DET, AT PRODUKTER ELLER TJENESTER INDGÅR ELLER TILBYDES PÅ WEBSTEDET, ER IKKE EN TILSKYNDELSE TIL ELLER ANBEFALING AF DISSE PRODUKTER ELLER TJENESTER FRA EUROBOOKINGS-KONCERNEN ELLER EUROBOOKINGSS TILKNYTTEDE AKTIVITETER. ALLE OPLYSNINGER, SOFTWARE, PRODUKTER OG TJENESTER LEVERES SOM DE ER OG FOREFINDES UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI. EUROBOOKINGS-KONCERNEN, EUROBOOKINGSS TILKNYTTEDE AKTIVITETER OG DERES LEVERANDØRER FRASKRIVER SIG ETHVERT ANSVAR FOR OG FORHOLD VEDRØRENDE, AT NÆRVÆRENDE WEBSTED, DETS SERVERE ELLER E-MAIL, DER SENDES FRA EUROBOOKINGS-KONCERNEN, EUROBOOKINGSS TILKNYTTEDE AKTIVITETER OG/ELLER DERES LEVERANDØRER IKKE INDEHOLDER VIRUS ELLER ANDET SKADELIGT INDHOLD. EUROBOOKINGS-KONCERNEN, EUROBOOKINGSS TILKNYTTEDE AKTIVITETER OG DERES LEVERANDØRER FRASKRIVER SIG HERMED ETHVERT ANSVAR FOR OG FORHOLD VEDRØRENDE NÆRVÆRENDE OPLYSNINGER, SOFTWARE, PRODUKTER OG TJENESTER SAMT ENHVER INDIREKTE GARANTI OG KØBSEGNETHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, EJERSKAB OG EVENTUEL KRÆNKELSE.

FLYSELSKABER, HOTELLER OG ØVRIGE LEVERANDØRER, DER LEVERER REJSER ELLER ANDRE TJENESTER PÅ WEBSTEDET ER UAFHÆNGIGE KONTRAHENTER OG IKKE REPRÆSENTANTER ELLER MEDARBEJDERE I EUROBOOKINGS-KONCERNEN ELLER EUROBOOKINGSS TILKNYTTEDE AKTIVITETER OG I EUROBOOKINGS-KONCERNEN OG EUROBOOKINGSS TILKNYTTEDE AKTIVITETER ER IKKE ANSVARLIGE FOR HANDLINGER, FEJL, UDELADELSER, OPLYSNINGER, GARANTI, BRUD PÅ ELLER MISLIGHOLDELSE PÅ VEGNE AF LEVERANDØRERNE ELLER FOR PERSONSKADE, DØDSFALD, TINGSSKADE ELLER ANDEN FØLGESKADE ELLER FØLGEUDGIFTER. EUROBOOKINGS-KONCERNEN OG EUROBOOKINGSS TILKNYTTEDE AKTIVITETER HAR INTET ANSVAR FOR OG FORETAGER INGEN REFUSION I TILFÆLDE AF FORSINKELSE, ANNULLERING, OVERBOOKNING, STREJKE, FORCE MAJEURE ELLER ANDRE FORHOLD, SOM VI IKKE DIREKTE HAR KONTROL MED, OG HAR INTET ANSVAR FOR EVENTUELLE YDERLIGERE UDGIFTER, UDELADELSER, FORSINKELSER, OMDIRIGERING ELLER HANDLINGER UDFØRT AF MYNDIGHEDER ELLER STATSLIGE ORGANER.

EUROBOOKINGS-KONCERNEN OG EUROBOOKINGSS TILKNYTTEDE AKTIVITETER OG/ELLER DERES LEVERANDØRER ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR DIREKTE, INDIREKTE, PØNAL ERSTATNING, TILFÆLDIGT, SPECIELT ELLER FØLGETAB ELLER -SKADE SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DIN ADGANG TIL, VISNING AF ELLER BRUG AF WEBSTEDET ELLER I FORBINDELSE MED FORSINKELSE ELLER MANGLENDE ADGANG TIL, VISNING ELLER BRUG AF WEBSTEDET (SAMT MEN IKKE BEGRÆNSET TIL DIN AFHÆNGIGHED AF MENINGER, DER FREMGÅR AF WEBSTEDET, COMPUTERVIRUS, INFORMATION, SOFTWARE, LINKEDE WEBSTEDER, PRODUKTER OG TJENESTER, DER FÅS ADGANG TIL VIA WEBSTEDET, ELLER SOM PÅ ANDEN MÅDE FØLGER AF ADGANG TIL, VISNING ELLER BRUG AF WEBSTEDET) UANSET OM DET BASERES PÅ EN TEORI OM MISLIGHOLDELSE, AFTALE, SKADEGØRENDE HANDLING, DIREKTE ANSVAR ELLER ANDET, OG SELVOM I EUROBOOKINGS-KONCERNEN, EUROBOOKINGSS TILKNYTTEDE AKTIVITETER OG/ELLER DERES LEVERANDØRER ER ORIENTEREDe OM MULIGHEDEN FOR EN SÅDAN SKADESERSTATNING.

Såfremt EUROBOOKINGS-koncernen, EUROBOOKINGS's tilknyttede aktiviteter eller deres leverandører på trods af ovenstående viser sig at at være ansvarlige for tab eller skade, som stammer fra eller på anden måde er i forbindelse med et af ovennævnte tilfælde, så kan ansvaret på vegne af EUROBOOKINGS-koncernen, EUROBOOKINGS's tilknyttede aktiviteter og/eller deres leverandører under ingen omstændigheder samlet være større end a) det gebyr du har betalt til EUROBOOKINGS eller EUROBOOKINGS-koncernen i forbindelse med transaktionen(erne) på webstedet eller b) ethundrede dollars (USD 100,00) eller modværdien i lokal valuta.

Ansvarsbegrænsningen afspejler risikoens fordeling mellem parterne. De begrænsninger, der fremgår af dette afsnit, fortsætter og er gældende, selvom en begrænset udbedring, der fremgår af nærværende, viser sig ikke at have opfyldt sit egentlige formål. Ansvarsbegrænsningerne, der fremgår af nærværende, er til fordel for EUROBOOKINGS-koncernen, EUROBOOKINGS's tilknyttede aktiviteter og/eller deres leverandører.

SKADESLØSHOLDELSE

Du accepterer at forsvare og skadesløsholde EUROBOOKINGS-koncernen, EUROBOOKINGS's tilknyttede aktiviteter og/eller deres leverandører og deres funktionærer, ledere, medarbejdere, og agenter i forhold til ethvert krav, søgsmål, tab, enhver inddrivelse, skade, bøde, eller anden omkostning eller udgift uanset arten samt men ikke begrænset til rimelige juridiske og regnskabsgebyr fra en tredjepart som følge af:

  1. dit brud på aftalen eller dokumenter, der nævnes i nærværende;
  2. din overtrædelse af lovgivning eller tredjemands rettigheder eller din
  3. anvendelse af webstedet.

LINKS TIL EKSTERNE WEBSTEDER

Nærværende websted kan indeholde hyperlinks til websteder, der drives af andre end EUROBOOKINGS-koncernen. Disse hyperlinks er kun vejledende. Vi har ingen kontrol over disse websteder og er ikke ansvarlige for deres indhold eller behandling af personlige oplysinnger eller anden praksis på disse websteder. Endvidere skal du selv tage de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at ethvert link, du vælger, eller software, du downloader (fra dette websted eller fra andre websteder) ikke indeholder virus, orme, trojanske heste eller andet ondsindet indhold. Vores medtagelse af hyperlinks til disse websteder betyder ikke, at vi anbefaler materialet på disse websteder eller en forbindelse til dem, der driver disse websteder.

SOFTWARE PÅ DETTE WEBSTED

Software, som gøres tilgængeligt for download via webstedet ("software"), er copyright-beskyttet arbejde ejet af EUROBOOKINGS-koncernen og/eller vores leverandører. Din brug af softwaren er underlagt vilkårene i den slutbrugerlicensaftale, som følger med eller indgår i softwaren ("licensaftale"). Du må ikke installere eller bruge software, der følger med eller omfatter en licensaftale, medmindre du inden har accepteret licensaftalens vilkår. For software, der gøres tilgængelig for download på webstedet, der ikke følges af en licensaftale, giver vi dig hermed som bruger en begrænset, personlig licens, der ikke kan overdrages, til at bruge softwaren til visning og anden brug af webstedet i henhold til nærværende vilkår og betingelser og ikke til noget andet formål.

Du skal vide, at al software samt uden begrænsning al HTML-kode og Active X-kontrolfunktioner, der indgår i webstedet, ejes af EUROBOOKINGS-koncernen og/eller vores leverandører og beskyttes af copyright-lovgivning og internationale traktatbestemmelser. Gengivelse eller redistribution af softwaren er udtrykkeligt forbudt og kan føre til en alvorlig civilretslig og strafferetlig straffesag. Overtrædelse strafforfølges i vidst mulige udstrækning i henhold til gældende lov.

UDEN AT BEGRÆNSE OVENSTÅENDE ER KOPIERING ELLER GENGIVELSE AF SOFTWAREN TIL EN ANDEN SERVER ELLER PLACERING MED HENBLIK PÅ YDERLIGERE GENGIVELSE ELLER REDISTRIBUTION UDTRYKKELIGT FORBUDT. SOFTWARE INDEBÆRER KUN EN EVENTUEL GARANTI I HENHOLD TIL VILKÅRERNE I LICENSAFTALEN.

VALUTAOMREGNING

Valutakurser oplyses på grundlag af forskellige offentligt tilgængelige kilder og er kun vejledende. Kurserne er ikke bekræftede som værende nøjagtige og de faktiske kurser kan være anderledes. Valutakurser opdateres ikke dagligt. Du opfordres til at kontrollere datoen på valutaomregningen, hvor valutaen sidst blev opdateret. Oplysninger i nærværende opfattes som præcise. EUROBOOKINGS-koncernen og/eller vores leverandører giver dog ikke nogen garanti herfor. Ved brug af oplysningerne til et økonomisk formål anbefaler vi, at du kontakter en kvalificeret ekspert, der kan bekræfte, at valutakurserne er nøjagtige. Vi autoriserer ikke brugen af disse oplysninger til andet formål end din personlige brug og du forbydes udtrykkeligt at gensælge, redistribuere og bruge oplysningerne til et kommercielt formål.

COPYRIGHT OG VAREMÆRKE

Alt indhold på webstedet er: ©2011 EUROBOOKINGS.com L.P. Alle rettigheder forbeholdes. EUROBOOKINGS.com L.P. er ikke ansvarlig for indholdet på websteder, der drives af andre end EUROBOOKINGS.com L.P. “EUROBOOKINGS”, er et registreret varemærke af EUROBOOKINGS.com L.P. eller EUROBOOKINGS-koncernen i USA og/eller andre lande. Øvrige logoer og produkt- og firmanavne, som nævnes heri, kan være varemærker ejet af deres pågældende ejere.

GENERELT

Webstedet drives af en amerikansk enhed og aftalen er underlagt gældende lovgivning i staten Washington, USA. Du giver hermed dit samtykke til det eksklusive værneting og retsområde i King County, Washington, USA, vedrørende enhver tvist som følge af eller vedrørende brugen af dette websted. Brug af webstedet er ikke godkendt i det retsområde, som ikke håndhæver alle bestemmelser i disse vilkår og betingelser samt uden begrænsning dette afsnit.

Du accepterer, at der ikke er tale om joint venture, partnerskab eller et ansættelsesforhold mellem dig og EUROBOOKINGS-koncernen som følge af denne aftale eller brugen af dette websted.

Vores opfyldelse af nærværende aftale er underlagt gældende love og retslige processer og der er intet i nærværende aftale, der begrænser vores ret til at overholde lovens håndhævelse eller andre juridiske henvendelser eller krav vedrørende din brug af webstedet eller oplysninger, der gives til eller indsamles af os hvad angår denne anvendelse. I det omfang at det tillades i henhold til gældende lov accepterer du at ville indbringe et krav eller et søgsmål som følge af eller i forbindelse med din adgang til eller brug af webstedet inden to (2) år efter datoen, hvor kravet eller søgsmålet opstod, da kravet eller søgsmålet da ellers annulleres uigenkaldeligt.

Hvis en del af aftalen anses for ugyldig eller ikke at kunne håndhæves, påvirker eller forringer det ikke gyldigheden eller muligheden for at håndhæve de øvrige bestemmelser. Vores manglende eller forsinkede opfyldelse af en bestemmelse i aftalen på et givent tidspunkt tilsidesætter ikke din ret til at håndhæve den eller de samme bestemmelser på et senere tidspunkt.

Aftalen (og øvrige vilkår og betingelser, der nævnes i den) udgør hele aftalen mellem dig og os hvad angår webstedet og erstatter tidligere eller midlertidig kommunikation og tilbud, uanset om det er sket elektronisk, mundtligt eller skriftligt mellem dig og os vedrørende webstedet. En skriftlig udgave af aftalen og en eventuel meddelelse, der gives elektronisk, er gældende og gyldigt i en retssag på grundlag af eller vedrørende aftalen i det samme omfang og med forbehold af de samme betingelser, som andre forretningsdokumenter og -oplysninger, der oprindeligt udarbejdes og vedligeholdes på papir.

Det er ikke meningen, at fiktive navne på firmaer, produkter, personer, karakterer og/eller data, der nævnes på webstedet, skal repræsentere eksisterende personer, firmaer, produkter eller begivenheder.

Der tages forbehold for enhver rettighed, der ikke udtrykkeligt gives i nærværende.

Revideret December 15, 2013
©2013 EUROBOOKINGS.COM L.P. Alle rettigheder forbeholdes.


  

Alle sprog:Hotel reservations | Hotelreservierungen | Réservations d'Hôtels | Prenotazioni Alberghiere | Reservas de Hoteles | Reservas de Hotéis | Hotelreserveringen | Reserves d'hotel | Ξενοδοχειακές Κρατήσεις | Rezerwacje hotelu | Бронирование отелей | Rezervace hotelu | ホテル予約 | 酒店预订 | Hotellbokningar | Hotellreservasjoner | Hotelin varaukset | Otel rezervasyonları | Hotelreservationer | Rezervări | Хотелски резервации | Hotel foglalások

Ophavsret © 2001 - 2024 Eurobookings. Alle rettigheder reserveret.

Mere eurobookings til dig

Hold dig informeret omkring nyheder og specielle tilbud!