Čeština
Americká dolar (USD)
Rezervace po telefonu: 800-373-8135

Prohlášení o ochraně soukromí

Předání osobních informací

Toto Prohlášení o ochrane osobních údaju se týká webových stránek, které jsou vlastneny a provozovány spolecností Eurobookings.com, L.P. („my“ nebo „nás“). Vaše data budou zpracována spolecností Eurobookings.com, L.P. v souladu s tímto Prohlášením o ochrane osobních údaju. Vaše soukromí je pro nás duležité. Chceme, aby vaše zážitky z práce s Internetem byly príjemné a podporovaly vaši duveru v elektronické obchodování jako celek. Protože chceme prokázat náš závazek ochrany soukromí uživatelu, rozhodli jsme se zverejnit postupy pro zpracování informací.

Toto Prohlášení o ochrane osobních údaju je nedílnou soucástí našich webových stránek a nabízených služeb a nemuže být žádným zpusobem oddeleno od uživatelské smlouvy nebo od clenství, použití nebo procesu transakce. Pokud s tímto Prohlášením o ochrane osobních údaju v jeho úplném znení nesouhlasíte, pak naše webové stránky nepoužívejte.

  1. Jaké informace o vás shromaždujeme online a jak je používáme.
  2. Jaké osobní identifikacní informace získávají tretí strany prostrednictvím webových stránek.
  3. Jaká organizace informace shromažduje.
  4. Jak používáme informace.
  5. S kým mužeme sdílet informace o uživatelích.
  6. Jaké volby jsou pro uživatele dostupné s ohledem na sber, použití a distribuci informací.
  7. Jaké typy bezpecnostních postupu jsou použity pro ochranu pred ztrátou, zneužitím nebo zmenou informací, kterou jsou pod naší kontrolou.
  8. Jako mohou uživatelé opravit nepresnosti v informacích.
  9. Jak vás informujeme o podstatných zmenách v tomto Prohlášení o ochrane osobních údaju.
  10. Jaké je datum platnosti tohoto Prohlášení o ochrane osobních údaju.

Pokud mají uživatelé jakékoliv dotazy nebo pochybnosti týkající se tohoto prohlášení, meli by kontaktovat oddelení služeb zákazníkum Eurobookings.com.

Informace shromaždované o vás online - informace, které nám poskytujete.

Registrace clena

Když se stanete clenem Eurobookings.com, poskytujete své jméno, adresu, telefonní císlo, faxové císlo, emailovou adresu, jedinecné prihlašovací jméno, heslo a potvrzení hesla. Tyto informace jsou shromáždeny na registracním formulári z nekolika duvodu vcetne: (1) osobní identifikace; (2) provedení rezervací hotelu, letenek a automobilu; (3) umožnení nám kontaktovat vás z oddelení služeb zákazníkum - pokud je to potreba; (4) uzpusobení obsahu našich webových stránek pro splnení vašich specifických potreb; a (5) vylepšení produktu Eurobookings.com. Krome toho je zjištena vaše emailová adresa, abychom vám mohli zasílat emailové zprávy s potvrzením registrace nového clena a každé rezervace, kterou provedete online. Pokud nám poskytnete faxové císlo, mužete obdržet faxové zprávy s potvrzením registrace nového clena a také každé rezervace, kterou provedete online. Jako clen od nás príležitostne obdržíte aktuální informace o speciálních nabídkách, nových službách Eurobookings.com a dalších cenných novinkách. Zasílání techto emailových a faxových zpráv však mužete kdykoliv zrušit. Viz naše Zásady odmítnutí úcasti níže.

Clenský profil

Clenové nám mohou poskytnout cestovní preference, fakturacní informace kreditní karty a další osobní informace. Tyto informace jsou prednostne používány k tomu, aby pomohly clenum provést rezervaci rychle bez nutnosti zadávat opakovane stejné informace.

Objednávky rezervací

Když provedete rezervaci prostrednictvím našich webových stránek, požádáme vás o zadání osobních identifikacních informací vyplnením a odesláním online formuláre se zákaznickým profilem, pokud ješte nejste clenem Eurobookings.com. Tyto informace zahrnují jméno, telefonní císlo domu nebo do práce, faxové císlo, emailovou adresu a císlo vaší kreditní karty, datum vypršení její platnost a fakturacní adresu. Tyto informace používáme ke zpracování a zarezervování vyžadovaných služeb a k informování o stavu vaší rezervace prostrednictvím emailové nebo faxové zprávy. Když se na stránky vrátíte, použijete své jméno a zadáte další klícové osobní identifikacní informace, použijeme je k tomu, abychom vám zajistili prístup k informacím o rezervaci.

Požádáme vás také o poskytnutí osobních identifikacních informací o ostatních osobách, pro které zarizujete rezervace. Tyto informace použijeme pouze pro zarezervování pokoje v hotelu nebo jiného ubytování a na vaše vyžádání k odeslání emailové zprávy s vyrozumením o rezervaci každé dotycné osobe.

Použití informací

Soubory cookie

Soubory cookie jsou malé cásti informací, které jsou uložené v pocítaci a spojené s informacemi o vás. Používáme jak identifikacní soubory cookie relace a také trvalé soubory cookie. Identifikacní soubory cookie relace jsou jednoduše odstraneny, jakmile uzavrete prohlížec. Trvalé soubor cookie jsou malé textové soubory uložené na pevném disku po delší dobu. Trvalé soubory cookie mohou být odstraneny podle pokynu v nápovede vašeho webového prohlížece.

Soubory cookie používáme nekolika zpusoby. Soubory cookie používáme k tomu, abychom vám umožnili prihlásit se bez nutnosti pokaždé zadávat prihlašovací jméno. Místo toho pro prístup do systému zadáte pouze heslo. Používáme soubory cookie také pro sledování využití cesty hosta a pro zobrazování reklam prostrednictvím našich reklamních sítí. Vetšina webových prohlížecu soubory cookie prijímá automaticky, ale pokud tomu dáváte prednost, mužete svuj prohlížec nastavit tak, aby je v budoucnosti blokoval. I pokud soubory cookie zakážete, mužete naše webové stránky nadále používat. Jedinou nevýhodou je, že váš pohyb bude v nekterých cástech našich webových stránek omezen. Trvalé soubory cookie nám umožnují sledovat zájmy našich uživatelu a zamerovat se na ne a zlepšovat tak zkušenosti pri používání našich webových stránek. Viz cást Clenský profil.

Soubor cookie muže být také nahrán na váš pevný disk jinou reklamní spolecností. Takové spolecnosti mohou používat souhrnné statistické údaje o vašich návštevách techto a dalších webových stránek a zobrazovat vám reklamy o zboží a službách souvisejících s cestováním, o které byste mohli mít zájem. Jimi shromaždované informace nezahrnují žádné osobní identifikacní údaje.

Reklamní spolecnosti mohou také používat technologie pro merení efektivity reklamy. Vetšinou se využívá webový maják (jednopixelový obrázek GIF), který je umísten na našich webových stránkách pro sber anonymních informací. Spolecnosti mohou používat tyto anonymní informace o vašich návštevách na techto a dalších stránkách a poskytovat tak reklamy na zboží a služby, které by vás potenciálne mohly zajímat. Behem tohoto procesu nejsou shromaždovány žádné osobní identifikacní informace. Informace jsou anonymní a nespojují žádnou online cinnost s identifikovatelnou osobou. Pokud potrebujete další informace a chcete se dozvedet více o možnosti zabránení reklamním spolecnostem shromaždovat o vás informace, klepnete sem.

Krome toho používají soubory cookie na našich webových stránkách také nekterí naši obchodní partneri (napríklad reklamní partneri). Nemáme však nad temito soubory cookie žádnou kontrolu od okamžiku, kdy jsme jim povolili umístení souboru cookie pro reklamu. Toto Prohlášení o ochrane osobních údaju se týká použití souboru cookie pouze pro tyto webové stránky a netýká se nijak použití souboru cookie jinými reklamními spolecnostmi nebo obchodními partnery.

Protokolovací soubory

Podobne jako vetšina standardních webových serveru i my používáme protokolovací soubory. Patrí sem adresy internetového protokolu (IP), typ prohlížece, poskytovatel internetových služeb (ISP), referencní/odchozí stránky, typ platformy, datové/casové razítko a pocet klepnutí s cílem analyzovat trendy, provádet správu stránek, sledovat souhrnne pohyby uživatele, diagnostikovat problémy s našimi servery a získávat rozsáhlé demografické informace pro souhrnné použití. Adresy IP atd. nejsou nijak spojovány s osobními identifikacními informacemi. Používáme sledovací nástroj, nazývaný ATG Dynamo, který využívá protokolovacích souboru k analyzování pohybu uživatele.

Vezmete prosím na vedomí, že se na našich stránkách nachází odkazy, které mohou vést na jiné webové stránky. Tyto stránky mohou o vás shromaždovat osobní identifikacní informace. Toto Prohlášení o ochrane osobních údaju se netýká postupu nebo zásad nakládání s informacemi, které jsou na takových stránkách platné.

Informace z webových stránek

Speciální nabídky a aktuální informace

Všem novým clenum zasíláme uvítací emailovou zprávu s overením hesla a uživatelského jména. Zavedení clenové obcas obdrží informace o produktech, službách, speciálních akcích a informacní bulletin. Respektujeme soukromí uživatelu a proto nabízíme možnost zrušit odber techto informací. Viz také cást Volba/odmítnutí.

Informacní bulletin

Pokud se chce uživatel prihlásit k odberu našeho informacního bulletinu, požadujeme zadání kontaktních informací, jako je napríklad jméno a emailová adresa. Z respektu k soukromí našich uživatelu poskytujeme zpusob, jak odmítnout zasílání takových informací. Viz také cást Volba/odmítnutí.

Informace o službách

Ve zvláštních prípadech je nutné zaslat informace, které se týkají výhradne poskytovaných služeb. Napríklad pokud budou naše služby docasne vyrazeny z provozu z duvodu údržby, mužeme v takovém prípade uživatelum zaslat emailovou zprávu. Obecne uživatelé zasílání takových zpráv odmítnout nemužou, mohou si však svuj úcet deaktivovat. Tyto informace však svou povahou nejsou reklamní.

Služby zákazníkum

Pravidelne s našimi uživateli komunikujeme a poskytujeme jim požadované služby a v souladu s práním uživatelu odpovídáme prostrednictvím emailu, faxu nebo telefonu na problémy týkající se jejich úctu.

Sdílení

Právní odvolání

I když se snažíme podniknout každý krok k ochrane soukromí uživatelu, muže být po nás zákonem požadováno zprístupnit informace, které jste nám poskytli pri získávání našich produktu nebo služeb souvisejících s cestováním. Mužeme také zprístupnit tyto informace o osobách, které ohrožují naše zájmy (napríklad v prípade podvodu zákazníka) nebo jejichž aktivity mohou ohrozit jiné. Krome toho muže být nutné, abychom poskytli informace o zákaznících tretím stranám, napríklad spolecnostem vydávajícím kreditní karty, a to pro úcely rešení neshod, které se mohou pri normálním podnikání vyskytnout.

Souhrnné informace (neosobní)

Sdílíme souhrnné demografické informace s našimi partnery a reklamními spolecnostmi. Takové informace nejsou nijak spojeny s osobními identifikacními informacemi.

Prostredníci

K fakturování zboží a služeb našim zákazníkum používáme nezávislé spolecnosti zpracovávající platby kreditními kartami a bankovními šeky. Tyto spolecnosti neuchovávají, nesdílejí, neukládají ani nepoužívají osobní identifikacní informace pro žádné sekundární úcely.

Tyto webové stránky používají technologii navrženou pro zlepšení zážitku z jejich procházení. Tato technologie, poskytovaná jako hostující servisní aplikace spolecností Fireclick ®, využívá malý a transparentní applet jazyka Java k zajištení rychlejšího procházení stránek. Krome toho jsou shromaždovány dodatecné souhrnné informace a tyto jsou zprístupneny pouze vlastníkovi webových stránek. Pro tento proces nejsou shromáždeny ani používány žádné soukromé nebo osobní identifikacní informace.

Pokud si z nejakého duvodu neprejete mít tuto technologii spuštenou behem procházení techto webových stránek, klepnete sem. Do vašeho webového prohlížece bude odeslán soubor cookie, který zabrání spuštení této služby. Pokud jste službu zakázali a chcete ji aktivovat, klepnete sem. Další informace o technologii spolecnosti Fireclick naleznete na adrese www.fireclick.com.

Dodavatelé

Poskytujeme informace o cestovních službách zarezervovaných nebo zakoupených na Eurobookings.com dodavatelum, kterí realizují rezervaci vašich cestovních služeb. Ackoliv nabízíme cestovní produkty od renomovaných hotelu, leteckých spolecností, pronajímatelu automobilu a dalších dodavatelu, nijak jsme tyto spolecnosti neomezili v používání nebo zprístupnování vašich informací bez vašeho povolení. Proto vám doporucujeme prezkoumat postupy ochrany osobních informací každého dodavatele cestovních produktu, jehož produkty si zakoupíte na Eurobookings.com. Krome toho vás tito dodavatelé mohou rovnež kontaktovat podle potreby a získat další informace o potvrzené rezervaci.

Príležitostne budeme sdílet souhrnné informace s našimi poskytovateli služeb. Tyto informace neobsahují žádné osobní identifikacní informace a jsou použity k vytvorení různých programu a obsahu, který bude zajímat naše cleny a návštevníky našich webových stránek.

Mužeme najmout renomované tretí strany pro zajištení distribuce pruzkumu, propagace nebo sázkových programu. Po dokoncení techto projektu nám budou všechny informace navráceny.

Webové stránky partneru

Pokud jste se na Eurobookings.com dostali odkazem z jiných webových stránek, mohli jsme prenést vaše osobní identifikacní informace na takové odkazující webové stránky. I když veríme, že spolecnosti provozující takové webové stránky jsou renomované, nijak jsme tyto spolecnosti neomezili v používání nebo zprístupnování vašich informací bez vašeho povolení. Proto vám doporucujeme posoudit postupy ochrany osobních informací každého provozovatele webových stránek, který vás odkázal na Eurobookings.com.

Volba/odmítnutí

Naši uživatelé mají možnost odmítnout použití svých informací pro úcely, které nejsou prímo spojené s našimi webovými stránkami v okamžiku, kdy je žádáme o poskytnutí informací. Napríklad naše objednávka má mechanismus odmítnutí poskytnutí informací, takže uživatel nakupující u nás, který si nepreje zasílat žádný marketingový materiál, muže svou emailovou adresu a faxové císlo ponechat mimo naše distribucní seznamy.

Uživatelé, kterí již dále nechtejí prijímat naše informacní bulletiny nebo propagacní zprávy, mohou odmítnout zasílání techto informací tím, že odpoví na takovou zprávu s uvedením požadavku na zrušení zasílání takových informací v rádce predmetu emailové zprávy, nebo zasláním emailu na tuto adresu. Nabízíme také další mechanismus odmítnutí zasílání informací na stránce clenského profilu.

Uživatelé našich webových stránek jsou vždy vyrozumeni, když jsou jakékoliv informace o nich shromaždovány tretími stranami. Ciníme tak proto, aby uživatelé mohli provést informované rozhodnutí o tom, zda chtejí pokracovat se službami, které požadují po tretí strane, nebo nikoliv.

Odkazy

Tyto webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky. Uvedomte si, že my, Eurobookings.com, L.P., nejsme odpovední za postupy ochrany osobních informací na techto dalších webových stránkách. Doporucujeme našim uživatelum, aby si dali pozor na to, kdy opouštejí naše stránky, a aby si prostudovali prohlášení o ochrane osobních údaju na všech webových stránkách, které shromaždují osobní identifikacní informace. Toto Prohlášení o ochrane osobních údaju platí výhradne pro informace shromaždované temito webovými stránkami.

Pruzkumy a souteže

Obcas naše webové stránky vyžadují od uživatelu informace prostrednictvím pruzkumu nebo souteží. Úcast v techto pruzkumech nebo soutežích je zcela dobrovolná a uživatel má proto možnost zvolit si, zda své osobní informace zprístupní, nebo nikoliv. Požadované informace obvykle zahrnují kontaktní informace (napríklad jméno a dodací adresa) a demografické informace (napríklad PSC). Kontaktní informace budou použity pro informování vítezu a udelení cen. Informace z pruzkumu budou použity pro úcely monitorování nebo zlepšení použití a spokojenosti s temito webovými stránkami. Ackoliv mužeme pro provádení techto pruzkumu nebo souteží využívat služeb prostredníka, takový prostredník nesmí používat osobní identifikacní informace o uživatelích pro žádné sekundární úcely.

Zabezpecení

Podnikáme opatrení na zabezpecení informací o našich uživatelích. Když uživatelé predávají prostrednictvím webových stránek citlivé informace, jsou tyto informace chráneny jak v režimu online, tak v režimu offline.

Když náš rezervacní formulár požádá uživatele o zadání citlivých informací (napríklad císlo kreditní karty), jsou tyto informace zašifrovány a chráneny nejlepším šifrovacím softwarem, který je v tomto prumyslovém oboru k dispozici - protokolem Secure Socket Layer (SSL). Pokud se nacházíte na zabezpecené webové stránce, jako je napríklad náš objednávkový formulár, je ikona zámku v dolním okraji webového prohlížece (napr. Netscape Navigator nebo Microsoft Internet Explorer) v uzamcené poloze, na rozdíl od prípadu nezabezpeceného pripojení (pouhé procházení stránek), pri kterém je zámek na ikone odemcený.

I když používáme šifrování SSL k ochrane citlivých osobních informací online, chráníme informace o uživatelích také v režimu offline. Prístup ke všem informacím, nejenom k citlivým osobním informací uvedeným výše, o našich uživatelích je v našich kancelárích omezen. Pouze zamestnanci, kterí potrebují takové informace k provádení specifických pracovních úloh (napríklad fakturacní úcetní nebo zástupce oddelení služeb zákazníkum) mají prístup k temto osobním identifikacním informacím. Servery, na kterých jsou takové osobní identifikacní informace uloženy, jsou v zabezpeceném a uzamceném prostredí.

Pokud máte jakékoliv dotazy o zabezpecení našich webových stránek, zašlete nám emailovou zprávu na adresu oddelení Péce o zákazníky.

Doplnení informací

Aby tyto webové stránky co nejlépe sloužily uživatelum, je nutné, abychom získané informace doplnovali informacemi od tretích stran.

Oprava, aktualizace, odstranení nebo deaktivace osobních informací

Pokud dojde ke zmene osobních identifikacních informací (napríklad PSC, císlo telefonu, emailová adresa nebo poštovní adresa) nebo pokud uživatel již nepožaduje poskytování našich služeb, nabízíme zpusob opravy, aktualizace nebo odstranení/deaktivace osobních identifikacních informací uživatelu. Clenové mohou zmenit své osobní informace na webové stránce clenského profilu. Clenové a uživatelé mohou zaslat emailovou zprávu na adresu zákaznické podpory Péce o zákazníky nebo nás mohou kontaktovat telefonicky ci bežnou poštou na kontaktech uvedených níže.

Oznámení o podstatných zmenách

Pokud se rozhodneme provést jakoukoliv podstatnou zmenu v našem Prohlášení o ochrane osobních údaju, zverejníme tuto zmenu v Prohlášení o ochrane osobních údaju, na úvodní webové stránce a na dalších místech, která považujeme za vhodná, tak, aby naši uživatelé mohli být vždy informováni o informacích, které o nich shromaždujeme, o zpusobu jejich používání a za jakých okolností, pokud vubec, jsou zprístupneny. Informace použijeme v souladu s takovým Prohlášením o ochrane osobních údaju, na základe kterého jsme takové informace získali.

Pokud však budeme potrebovat použít osobní identifikacní informace zpusobem odlišujícím se od toho, jenž byl uveden v dobe shromáždení techto informací, budeme o tom informovat dotycného uživatelem emailem. Uživatelé mají možnost zvolit, zda nám chtejí povolit používat informace o nich tímto odlišným zpusobem. Pokud však uživatelé zvolili zrušení zasílání veškerých informací z webových stránek, nebo odstranili ci deaktivovali svuj úcet, nebudou kontaktování, avšak ani jejich osobní informace nebudou použity takovým novým zpusobem. Krome toho, pokud provedeme jakékoliv podstatné zmeny v postupech ochrany osobních údaju, které nijak neovlivnují informace již uložené v naší databázi, zverejníme na snadno prístupném míste techto webových stránek informaci o zmene pro uživatele. V nekterých prípadech, když zverejníme informaci, rovnež zašleme emailovou zprávu tem uživatelum, kterí si zvolili odmítnutí zasílání informací, abychom je informovali o zmenách v postupech ochrany osobních dat.

Kontaktní informace

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo doporucení ohledne našeho Prohlášení o ochrane osobních údaju, kontaktujte nás:

Emailem: Péce o zákazníky

Poštovní adresa:
Eurobookings.com, L.P.
10440 North Central Expressway
Suite 400
Dallas, Texas 75231
USA

Toto Prohlášení o ochrane osobních údaju nabylo úcinnosti dne 13. cervence 2010.


  

Všechny jazyky:Hotel reservations | Hotelreservierungen | Réservations d'Hôtels | Prenotazioni Alberghiere | Reservas de Hoteles | Reservas de Hotéis | Hotelreserveringen | Reserves d'hotel | Ξενοδοχειακές Κρατήσεις | Rezerwacje hotelu | Бронирование отелей | Rezervace hotelu | ホテル予約 | 酒店预订 | Hotellbokningar | Hotellreservasjoner | Hotelin varaukset | Otel rezervasyonları | Hotelreservationer | Rezervări | Хотелски резервации | Hotel foglalások

© 2001 - 2018 Eurobookings. Všechna práva vyhrazena.

Další eurobookings pro vás

Mějte přehled o novinkách a speciálních nabídkách!